..:: Tin Tức Trung Tâm ::..


Góp phần xây dựng dòng họ văn hóa tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM
(2011-12-22)

 Về việc xây dựng dòng họ văn hóa, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong sự nghiệp xây dựng các mục tiêu quốc gia về nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tháng 3 năm 2011, Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM, quyết định bắt đầu dựng 11 bộ gia phả để cống hiến cho một số bà con thuộc các dòng họ cố cựu thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đây là xã điểm của Trung ương; xây dựng mục tiêu quốc gia về nông tôn mới.

Tháng 12 năm 2011, cơ bản chúng tôi đã làm xong 11 bộ gia phả đó, với sự nỗ lực cao, trung tâm đã tiến hành và đạt kết quả với chất lượng tương đối tốt,  và đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm ban đầu như sau:

 
1. Xây dựng đời sống văn hóa ở một xã nông thôn mới, phải chú ý quan tâm cả việc xây dựng dòng họ văn hóa, phải đi từ các dòng họ, nắm bắt sâu sắc về lịch sử hình thành, truyền thống lao động, yêu nước và văn hóa các họ tộc, nắm chắc những con người với những hành trạng cụ thể của họ, nắm rõ ưu khuyết của dòng họ để tuyên truyền giáo dục, phát huy các mặt mạnh vốn có ở mỗi dòng họ và tích cực xây dựng dòng họ văn hóa, đề cao việc thờ cúng tổ tiên.
 
2. Dòng họ phát triển mạnh trong quá trình lịch sử, là dựa vào hai quy luật cơ bản: quy luật hôn nhân và quy luật di truyền. Trong hôn nhân, lúc sinh con ra, cha mẹ sớm định hướng cho con cái về gia phong, gia lễ, gia quy, sớm nêu các tiêu chí “đồng chí hướng, đồng tài và đồng sức” … Khi con trưởng thành, việc cưới gả phải tôn trọng luật pháp, đề cao tự do kết hôn; tiếp theo, phải xác định tố chất về huyết thống, quản lý di truyền theo cách dân gian và hiện đại, để sớm loại trừ gen sinh bịnh. tật v.v...
 
3. Trong  nông thôn, khi giá trị đất đai tăng lên, là nguyên nhân chính của các vụ tranh chấp, mất đoàn kết trong và ngoài họ tộc. Giải quyết đoàn kết, ngăn ngừa chia rẻ họ tộc, phải chú ý hướng dẫn các bậc cha mẹ quan tâm đến việc làm bản di chúc tương phân ruộng đất cho con cháu, trong đó, việc thừa hưởng ruộng đất phải cụ thể, rõ ràng, chính xác, đất nào cho con trai, cho con gái, đất nào cho thờ cúng.
 
4. Đồng mả nông thôn là một thiết chế văn hóa nông thôn, nó gắn liền đến tính thiêng liêng của đồng bào, gắn đến lịch sử dòng họ từ bao đời. Việc di dời, việc cải táng, phải thận trọng, nếu buộc phải làm, thì chú ý đến vấn đề: Phải tạo nơi mới thay thế tốt hơn, khang trang hơn, sạch đẹp hơn.
 
5. Đình, nhà từ đường (nhà thờ họ), bàn thờ gia tiên, trong từng nhà, cùng với đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, là một hệ thống thiết chế văn hóa dòng họ đã định hình từ lâu đời. Đình Tân Thông Hội được đầu tư xây dựng mới, bề thế, là công của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và của bà con ở xã ta. Đình phải được sinh hoạt đúng cách: là nơi thờ phụng thành hoàng, bổn cảnh, nơi thờ tiền hiền, hậu hiền và thờ các anh hùng liệt sĩ địa phương; đình là nơi hoạt động lễ hội, kỷ niệm ngày lễ Tết, ngày 2/9, ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Đoàn 26/3… và là nơi hội họp; đình là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở xã ấp. Các đại diện dòng họ - các tộc biểu, tới đình để sinh hoạt, giải quyết việc làm ăn, việc tình nghĩa… Đây phải là nếp hoạt động mới truyền thống và hiện đại của đình làng chúng ta. 
 
6. Qua các bộ phả, các tổ quán ta ghi nhận được tên các ấp: ấp Tiền, ấp Hậu, ấp Chánh. Tổ quán này cho ta biết, ngày xưa mặt chính diện của xã tứ phía bưng, hướng Đức Hòa, Đức Huệ, sau này khi đường thiên lý Gia Định - Tây Ninh  được hình thành, thì thế đất lại đổi thay.
 
7. Phát tích dòng họ, truy ông bà tổ, thường là từ đất “Ngũ Quãng”, tức từ Trung bộ vào, là một yếu tố lịch sử quan trọng, nhằm để truy dần tới các vị thỉ tổ, tị tổ xa xưa. Tất cả đều ở cái nôi miền Bắc - nhằm thực hiện giáo dục đoàn kết, thống nhất Việt Nam, là việc làm khó khăn, vẫn còn nhiều sự tồn nghi. Song, trừ một vài chi họ thuộc người Minh Hương, còn hầu hết, các dòng họ ở xã Tân Thông Hội, (kể cả các dòng họ Nam bộ), đều xuất phát từ đà Nam tiến mà lần lược vào Nam, thì yết tố thiêng liêng “Con một cha, nhà một nóc”, là “đồng bào”, “Dân tộc Việt Nam là một”, là một chân lý, không bao giờ thay đổi, không ai có thê phủ nhận hay phân hóa được.
 
8. Có dòng họ, cho rằng ông cha của mình thuộc quân Tây Sơn, sự thật qua truy xét, đối chiếu, so sánh của chuyên viên gia phả, thì không phải vậy. Vậy phải đính chính, và điều quan trọng hơn là phải chờ sự đánh giá chung cuộc  “công - tội” triều Nguyễn, của giới sử học, mới có nhận xét ưu khuyết lịch sử của dòng họ ở một giai đoạn. Dòng họ ta là “dòng họ nông dân”, dưới chế độ phong kiến, có những mặt, những thế lực chèn ép. Ảnh hưởng thế nào khi vua Minh Mạng đàn áp Lê Văn Khôi, dòng họ ta hưởng ứng việc bao vây đánh đồn Tây Thới (ấp Đồn) và hưởng ứng sung vào quân nghĩa dõng của Đặng Văn Duy ở Bàu Sim và Võ Văn Nhâm ở Bà Giã?
 
9. Có dòng họ Minh Hương trong nội bộ nhân dân xã nhà. Đây là một hiện tượng cấu tạo dân cư quan trọng, nó hình thành đặc điểm tính chất, lối sống, nếp sống Nam bộ - Việt Nam là ra sao, cần phải xác định rõ. Ở đây, chúng ta chú ý, sự Việt hóa, “sức đồng hóa kỳ diệu”, (từ của Đào Duy Anh) yếu tố văn hóa vượt trội Việt Nam trong việc đồng hóa hoàn toàn một sắc dân khác, đến sống chung, là bài học cụ thể, sống động, sâu sắc của xã nhà và của Củ Chi chúng ta.
 
10. Chi họ Phan của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, sớm có gia phả từ mấy năm trước. Sau này, đồng chí lại thuận cho ghi tên cha của mình vào bộ gia phả bổ sung. Nay, trong 11 bộ gia phả mới dựng đây, lại có gia phả họ Nguyễn, chúng tôi ghi tên đồng chí vào bộ gia phả họ Nguyễn này. Như vậy, công việc nhận họ như vậy là hoàn chỉnh, trọn vẹn, một sự trung thực, và công bằng đã được thể hiện.
 
11. Xây dựng dòng họ văn hóa ở nông thôn xã Tân Thông Hội, chúng tôi đề xuất các tiêu chí như sau: a) Dòng họ văn hóa phải có 2/3 gia đình là gia đình văn hóa; b) Phải xây dựng đoàn kết dòng họ, giữ vững, phát huy thờ cúng tổ tiên, giữ gìn mồ mả cha ông nghiêm túc, phải hiểu lịch sử dòng họ (gia phả); c) Phải có chương trình khuyến học, khuyến nghiệp và khuyến tài cho con cháu; d) Phải quan tâm chăm lo tình làng nghĩa xóm, làm công tác xã hội tốt; e) Phải lo thượng tôn pháp luật. Xây dựng gia đình văn hóa không tách rời với việc xây dựng dòng họ văn hóa.
 
12. Tính ngưỡng thờ cúng tổ tiên Việt Nam là một tập quán tốt đẹp, đã có từ ba, bốn ngàn năm, lại hết sức bao quát, quãng đại, nhà nào cũng thờ, trở thành một thứ đạo thiêng liêng, sâu sắc. Nhân đây chúng tôi kiến nghị: Xin Nà nước ta sớm luật hóa nó, công nhận nó trên phương diện pháp lý, như các tín ngưỡng tôn giáo khác, và trước tiên là phải có chủ trương lập các cơ quan có năng lực, chức năng và trách nhiệm nghiên cứu dòng họ, gia phả và tục thờ cúng tổ tiên Việt Nam thấu đáo và có hệ thống.
 
Xây dựng dòng họ văn hóa là công việc chung, song trước hết phải à công việc của mỗi dòng họ. Đảng bộ và chính quyền xã cũng phải có trách nhiệm định hướng, quản lý đúng và sâu sát. Đây là nhiệm vụ văn hóa của xã, nó vừa cũ mà vừa mới. Phải bắt đầu trang bị cho mình sự hiểu biết khoa học về dòng họ và phải đưa nó vào chương trình nghị sự của cấp ủy một cách thấu đáo, thường xuyên. 
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh sự hợp tác của bà con ở các chi họ trong qua trình dựng phả, cảm ơn Ban quản lý Đình Tân Thông, Đảng úy và UBND xã Tân Thông Hội đã tạo điều kiện, giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi đi sát các chi họ để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng cảm ơn Tổng Công ty SATRA đã giúp một ít kinh phí cho chúng tôi trong việc đi lại.
“Tổ quốc thiêng liêng, Dòng họ vĩnh truyền, Gia đình hạnh phúc”. Gắn với việc quan tâm chỉ đạo; “Nghiên cứu dòng họ là khoa học, Thực hành gia phả là thiêng liêng” là câu khẩu hiệu hiện nay của  chúng ta.
Võ Ngọc An 
Giám đốc TT NC&TH GP TP.HCM
 
 
Các tin mới

» NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ “NÚI VÀNG” SAU NGÀY GIẢI PHÓNG   03-10-2020
» LỄ HỘI KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA   29-08-2020
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ TỔNG KẾT NĂM 2019-VINH DANH NHÀ NGHIÊN CỨU VÕ VĂN SỔ   05-01-2020
» EM TRAI ÔNG TỔ HỌ PHẠM Ở LÀNG BÌNH TRUNG, QUẢNG NGÃI LÀ NGƯỜI đÓNG GIẢ VUA QUANG TRUNG ĐI NHÀ THANH   08-02-2018
» HÀNH TRÌNH TÌM VỀ NGUỒN CỘI CỦA HẬU DUỆ DÒNG HỌ LÝ GỐC VIỆT TẠI HÀN QUỐC   03-01-2018
» HỘI THẢO “HỌ TRƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM”   09-10-2017
» TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN DANH HIỆU HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VIỆT NAM   03-10-2017
» KẾT QUẢ BA NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ CỦA VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ VÕ NGỌC AN   02-10-2017
» TP.HCM TƯNG BỪNG LỄ HỘI LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ 2017   07-04-2017
» KHAI MẠC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM 2017   06-04-2017
» LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ LẦN 1 - 2017 TẠI TP.HCM   04-04-2017
» LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM   29-03-2017
» TRƯNG BÀY HƠN 100 BỘ GIA PHẢ TRONG LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» TP.HCM LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT GS MẠC ĐƯỜNG   26-09-2015
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ: HAI NĂM ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   26-09-2015
» HỘI NGHỊ GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ   02-09-2015
» HỘI NGHỊ THÔNG BÁO GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT - 2015   30-08-2015
» CỦNG CỐ ĐẠO ĐỨC DÒNG HỌ - GÓP PHẦN GIẢM TỘI ÁC   15-08-2015
» Tọa đàm khoa học - Danh tướng Nguyễn Tri Phương qua góc nhìn gia phả học   10-04-2015
» ƯU VIỆT CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM   10-01-2015
» ĐỀ CAO TÍNH NGƯỠNG THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN   08-05-2013
» TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TTNC & TH GIA PHẢ VÀ CHI HỘI GIA PHẢ TPHCM NĂM 2012   08-05-2013
» Hội thảo khoa học trong ngày tổng kết   08-05-2013
» Lịch của Vietkings   19-02-2013
» Gia phả họ Trần - Tác phẩm hiếu tình dâng tặng GS Trần Văn Giàu   26-12-2012
» Trong nền văn hóa dân tộc   19-10-2012
» Gia phả học cho mọi gia đình   18-10-2012
» Vài suy nghĩ về mối quan hệ gia tộc và thành viên gia tộc Việt Nam   18-10-2012
» 20 năm hình thàng và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Thức hành Gia phả TP.HCM (1992-2012)   18-10-2012
» Tổng kết 20 năm: Hoạt động bền bĩ, liên tục, kết quả đạt được to lớn vượt bậc của Chi hộ và TT Nghiên cứ và Thực hành Gia phả TP.HCM   18-10-2012
» Sở VH,TT&DL Long An tặng bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM   17-10-2012
» 20 năm dựng 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM đã xây dựng được 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Lập gia phả cho nhiều nhà lãnh đạo và cách mạng   15-10-2012
» Trao gia phả Trần Văn Giàu nhân ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin   15-10-2012
» Tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa   04-07-2012
» Các dòng họ Việt Nam là dòng họ ưu việt...   21-05-2012
» Nhà mồ giữa thành phố   28-04-2012
» Buổi ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với dòng họ - gia phả”   06-04-2012
» Về vấn đề xây dựng văn hóa dòng họ   07-03-2012
» Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu tại lễ trao tặng gia phả   05-03-2012
» 11 họ tộc ở TP HCM được tặng gia phả   05-03-2012
» Đọc lịch sử từ gia phả   05-03-2012
» Trao tặng gia phả cho 11 chi họ xã anh hùng   05-03-2012
» Tặng gia phả cho11 dòng họ   19-02-2012
» Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Trao gia phả cho các dòng họ của xã anh hùng   19-02-2012
» Tổng kết lớp tập huấn về phương pháp dựng phả   02-02-2012
 
các tin cũ
 
» Cổ vũ mạnh mẽ những ý tưởng sáng tạo   18-12-2011
» Những "bí mật" về hệ gene của con người   06-07-2011
» Dòng họ "tay vượn"   25-06-2011
» Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 - Nhiều người quan tâm gia phả   16-06-2011
» Vài suy nghĩ về vai trò của văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ trong công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam   15-06-2011
» Ngày Bác đến Trường Dục Thanh   30-05-2011
» MỘT THIẾT CHẾ VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐÃ ĐỊNH HÌNH   27-04-2011
» Hướng dẫn hoạt động hội đồng gia tộc ở các xã ấp   09-04-2011
» Mỗi chi họ trong cùng một họ hãy truy tìm, liên kết, nhận họ nhau   22-02-2011
» Thượng tướng Phan Trung Kiên nói về vai trò dòng họ trong cách mạng Việt Nam   22-02-2011
» Xây dựng văn hoá nghề nghiệp   11-02-2011
» Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM tổng kết năm 2010   17-12-2010
» Dựng gia phả cho nhân vật lịch sử và cộng đồng   11-12-2010
» Văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ hội nhập   10-12-2010
» Văn hóa dòng họ: Diện mạo và hướng đi   10-12-2010
» Vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu Hán Nôm đối với nghiên cứu văn hóa Việt Nam   06-08-2010
» Tinh thần hiếu học - Một giá trị tiêu biểu của văn hoá Bắc Miền Trung   31-07-2010
» SẮC CHỈ VỊ THÀNH HOÀNG ĐÁNH RƠI   31-07-2010
» MỘT SỐ PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG THỜI ĐẠI CHỐNG BẮC THUỘC   23-07-2010
» VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ DÒNG HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG LÀNG XÃ HIỆN NAY   23-07-2010
» Chuyện họ của Hai Bà Trưng   10-07-2010
» Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam   10-07-2010
» Bữa cơm gia đình   03-07-2010
» Bửa cơm gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam   03-07-2010
» TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT ĐỊA BẠ LÀNG VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ)   01-07-2010
» LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH (VIỆT) Ở TRUNG QUỐC   01-07-2010
» Suy nghĩ khái niệm gốc Việt   18-06-2010
» Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa   12-06-2010
» Vai trò của gia đình và văn hóa gia đình   12-06-2010
» Chính thức khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát   09-06-2010
» Hội nhập với thế giới và bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam   09-06-2010
» Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2007): Gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập   09-06-2010
» Văn hóa dòng họ đang lên ngôi   18-05-2010
» HỌ HUỲNH Ở BÌNH TRỊ ĐÔNG A - NHỮNG NGƯỜI CHA VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG   25-04-2010
» Người đại diện Trung tâm gia phả ở các tỉnh, thành phố   03-03-2010
» Tổng kết hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010   03-03-2010
» GIA PHẢ TỘC LÊ THÔN PHÚ XUÂN, XÃ ĐÔNG Á, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM   29-12-2009
» THỬ NHÌN LẠI CÁCH GHI ĐỊA DANH BẰNG CHỮ HÁN   19-12-2009
» Dòng họ muốn phát triển vững chắc phải thực hiện sự đoàn kết thống nhất và tôn trọng luật pháp Nhà nước   07-12-2009
» Gian nan trong khâu điền dã   07-12-2009
» Vài kinh nghiệm khi làm phả hệ   07-12-2009
» Tham luận về Hán Nôm: Một số hiểu biết về Hán - Nôm   06-12-2009
» Dựng gia phả cho toàn họ tộc được không?   06-12-2009
» Tạo cơ chế kích thích nhu cầu hiểu chữ hán - Nôm trong nhân dân qua hoạt động gia phả   06-12-2009
» Đám giỗ có vị trí quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên   25-10-2009
» Trao giả phả cho họ Bùi (Vĩnh Long)   18-10-2009
» Từ đâu để có nội dung cho gia phả?   09-10-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển của dòng họ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   30-09-2009
» Tương lai rạng rỡ của sự nghiệp dựng phả các dòng họ Việt Nam   27-09-2009
» Quá trình của việc lập gia phả trong xã hội Việt Nam   21-09-2009
» Về người viết gia phả lớn nhất nước Việt   21-09-2009
» Đưa gia phả lên mạng   21-09-2009
» Gia phả nét văn hóa các dòng họ Việt Nam   17-09-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển dòng họ   17-09-2009
» Cần có trung tâm phả học Việt Nam   17-09-2009
» Các vấn đề rút ra qua 17 năm dựng phả cho các chi họ   30-08-2009
» Trung tâm nghiên cứu thực hành gia phả TP.HCM giúp nhận được họ qua gia phả cổ   30-08-2009
» Sự nghiệp dựng phả các dòng họ là thiêng liêng và khoa học   23-08-2009
» Để gia phả trở thành nhân tố tích cực trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam   23-08-2009
» Dự báo hôn nhân và gia đình trong tương lai   23-08-2009
» Gia phả với ngày gia đình Việt Nam   23-08-2009
» Theo chân những người "vạch bóng thời gian tìm nguồn cội"   21-07-2009
» Gia phả - hồi ký: chứng tích của sự có mặt   21-07-2009
» Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử   21-07-2009
» Những ông đồ Sài Gòn đi... làm gia phả   21-07-2009
» Dựng phả, một dịch vụ hấp dẫn   21-07-2009
» Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6: Bàn về đạo gia đình, đạo họ hàng   21-07-2009
 
     
 
     


 

     
 
ĐẶT LÀM GIA PHẢ

 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm gia phả cho dòng họ. Vui lòng liên hệ: giaphatphcm@gmail.com
 
 
     

     
 
THÔNG BÁO

 
Website gia phả thành phố hồ chí minh
Chi tiết »
 
     

     
 
QUẢNG CÁO
 
Trung tâm Gia phả
 
     

 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Tin Tức | Kiến Thức | Tư Liệu | Tư Vấn | Diễn Đàn | Liên Hệ
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành gia phả TP.Hồ Chí Minh