..:: Tin Tức Trung Tâm ::..


VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ: HAI NĂM ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
(2015-09-26)
Sáng 26/9/2015 tại khu nhà vườn, tư gia của ông Võ Ngọc Bé (ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ CHi, TP.HCM). Đến tham dự có GS-TS Mạc Đường, nguyên Viện trưởng Viện KHXH TP.HCM; TS Hà Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa SỬ ĐH KHXH&NV TP.HCM... Cùng động đảo đại diện các dòng họ và thành viên của Viện Lịch sử Dòng họ.

Hai năm (2013 - 2015) là thời gian tuy ngắn ngủi, song cũng cũng đã xuất hiện các yếu tố, đặc điểm, những ưu - khuyết điểm để từ đó chúng ta có thể rút ra và đánh giá bước đầu các bài học kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, và từ đó, đề ra các phương hướng hoạt động tới phù hợp.

Nhà nghiên cứu Võ Ngọc An đọc sơ kết

Có mấy vấn đề cơ bản như sau:

1. Các hoạt động diễn ra, thực hiện được là đúng hướng, toàn diện, phong phú, hữu ích, mới và hấp dẫn: Tiếp tục quá trình hoạt động 23 năm của Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả, với sự mở rộng và đi sâu nhiệm vụ cơ bản là nghiên cứu khoa học về gia phả học, chúng đã đẩy mạnh triển khai sự nghiệp dựng phả; liên kết, trao đổi chiều sâu với trường đại học để mở lớp đào tạo gia phả học, hoàn chỉnh giai đoạn đầu hệ thống giáo trình; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, khẳng định mục tiêu chính trị, xã hội đúng đắn của Viện, tổ chức thành công hội nghị toàn quốc về “Thông báo gia phả học VN’; hội nghị đã công bố những thông điệp tương đối toàn diện về lý luận và thực tiển ngành gia phả học, được hội nghị bao gồm một số nhà khoa học, đại điên các dòng họ, chi họ chấp nhân và được hằng chục đài, báo chí đưa tin. Đã xây dựng và ký kết hợp tác với nhiều đơn vị chuyên ngành để phát huy sự nghiệp. Đang cho thực hiện đề án “Mạng gia phả xã hội”, đây là một đề tài, một chương trình qui mô lớn, nhằm đưa hoạt động bắt kịp với quá trình công nghiệp hóa, thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa ngành gia phả cho trước mắt và lâu dài. Xã hội hóa sự nghiệp dựng phả để nâng nhanh tỉ lệ có phả trong nhân dân, là một mục tiêu của Viên chúng ta.. Hoạt động quảng bá, gây tác động từ trong nước ra nước ngoài, cổ súy ngành gia phả VN, cụ thể hóa “bản sắc văn hóa dân tộc”; lôi cuốn, mời, tập hợp bước đầu, đươc nhiều người tham gia, ủng hộ. Định ra phương pháp hoạt động nghiên cứu khoa học gia phả là sát với thực tiển, phù hợp với yêu cầu phát triển văn hóa – xã hội hiện nay. Bước đầu, xác định được một “thị tường khoa học”, đang tìm cách tiển khai những hoạt động dịch vụ khoa học. Các việc nêu trên, đều thể hiện đặc điểm mới và hấp dẫn của ngành gia phả học VN, thu hút cả người lớn lẫn những thanh niên được tiếp cận. Những bài nghiên cứu, bài viết, tin tức báo chí đều có chiều sâu, đóng góp những vấn đề đậm nét, với các yếu tố đáng quan tâm. Các Ban liên lạc dòng họ, HĐ dòng họ, tích cực hình thành đúng hướng.

Toàn cảnh hội nghị

2. Bước đầu đã đưa ra được một số kết luận khoa học về lý luân và thực tiển, các qui luật về gia phả học, như: “Gia phả học là môn chuyên nghiên cứu về sự truyền nòi giống”; khái niêm gia đình huyết thống, dòng họ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Quốc tổ; nêu từng mảng nội dung gia đình – dòng họ với cái nhìn lỉnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, con người....Nêu hôn nhơn và di truyền là hai qui cơ bản phát triển dòng họ. (Tại cuộc hội nghị nầy, chúng ta chưa đưa ra: nguồn gốc gia đình, nguồn gốc sỏ hữu của cải và nhà nước). Chúng ta tô đậm phương châm cơ bản của hoạt động gia phả học: “QUỐC TỒ THIÊNG LIỆNG, DÒNG HỌ VĨNH TRUYỀN, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC”, và phương châm thứ nhì: “NGHIÊN CỨU GIA PHẢ LÀ KHOA HỌC. THỰC HÀNH GIA PHẢ LÀ THIÊNG LIÊNG, là phù hợp và chính xác. Những đánh giá ưu việt dòng họ, những mặt tích cực của Ban liên lạc dòng họ; nguy cơ phá rã  dòng họ, dự đoán những khuynh hướng lệch lạc trong quá trình tổ chức việc họ hiện nay, cũng được nêu ra.

3. Dựng phả đang tiến hành, song có chậm, có nguyên nhân của nó như bận lo thiết lập Viện và quảng bá cũng chưa làm mạnh. Đang chuẩn bị mở tiếp các lớp với các trường đại học, hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy; hội thảo, hôi nghị liên tục và có chất lương, các cuộc họp chuyên đề rất bổ ích, thực hiện với cách làm dễ dàng,  thuận lợi với  nhiều đề tài đặt ra chính xác; thực hiện “Mạng xã hội” đang tiến triển từng bước vững chắc, nhưng phải còn phấn đấu vượt các khó khăng trước mắt.

4. Được sự hưởng ứng từ Bắc, Tung, Nam, từ các phía là rất mạnh: Các chi họ, dòng họ, là đối tượng cơ bản, đều chấp nhân sự ra đời và hướng phát triển đúng đắn của Viện. Đây là yếu tố rất quan trọng. Các nhà khoa học, các nhà giáo, được công bố môn gia phả, đều đồng ý, tham gia, một số vị lảnh đạo đều hoan nghênh, động viên, khuyến khích, đặt làm gia phả. Hoạt động lý luân là mới, khó. Thực tiển dòng họ là rộng lớn, bề bộn, tiềm ẩn những vấn đề sâu sắc, phải vở lên từng luống, nghiên cứu đi nghiên cứu lại từng việc, để có kết luận đúng đắn. Nhận thức thực tiển gia phả học, có cách đi đặc thù của nó, như chúng ta đang sử dụng “phương lịch sử tực tiếp” - song chủ yếu là dựa vào sự kiên trì; tự thân – tự lao vào, tự nêu vấn đề và tự trả lời; di nhiên là phải có xã hội kiểm nghiệm.

Toàn cảnh hội nghị

5. Ký liên tịch, hợp tác với các đơn vị liên quan là chính xác: Liên tịch chủ yếu với trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả của Hội Khoa học Lịch sử TP, với chùa Pháp Hoa - Phú nhuận, Với Hội Kỷ lục gia VN, với Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa Dòng họ VN.... là các bước đi thích hợp, mục đích là để nhân mạnh, nhân lên các mặt công tác, các bước đi. Ở đây, kinh nghiệm là phải tạo được niềm tin, uy tín, chất lượng hoạt động của Viên trước, chọn đúng các đối tác có mục tiêu ăn khớp, có năng lực, có thế, để hợp tác, tạo thêm lực. Với đô dày hoạt động của Trung tâm NCTHGP TP, là tiền đề quan trọng để Viện đẩy mạnh hoạt động một cách nhanh chóng và đúng đắn như ngày nay.

6. Hình thành được một đội ngũ lảnh đạo và chấp hành, có trình độ chuyên môn, tự nguyện, đồng thuận: Lảnh đạo Viện, với GS Mạc Đường làm chủ tịch là ất tốt, ất đắc vị; HĐ KH Viện với TS Hoàng Văn Lễ, NNC Võ ngọc AN, PGS TS Võ Văn Lộc và KS Trần Văn Thuận, là tương đối mạnh; với HĐKH và các Trung tâm là các thiết chế tổ chức tương đối hoàn chỉnh để hoạt động. Vân đề đặt ra là tất cả các thiết chế nầy phải hoạt động ăn ý, đều đặn, có chất lương. Hiên nay, hoạt động của HĐKH là yếu, các Trung tâm chỉ mới khởi động ban đầu. GS Mạc Đường đồng ý lành đạo toàn bộ Viện là một nhân tố quan trọng trong lảnh vực khoa học gia phả nầy. Với trình độ khoa học vững vàng, đưa ra các ý kiến chỉ đạo sát đúng, với uy tín của mình, giáo sư đã là hạt nhân đoàn kết, tập hợp được các anh chị em, một số các nhà khoa học tham gia. Riêng CLB Gia phả học là một loại hình tổ chức quần chúng rộng lớn đặt ra, song chỉ mới khởi động, khả năng họat động còn giới hạn

7. Các qui chế tài chánh của Viên là phù hợp: Chúng ta góp sức thực hiện một thị trường khoa học, dần dần hình thành loại doanh nghiệp xã hội, xác định được “thị tường khoa học”, ý thức tự cân đối ngân sách, với các nguồn vốn đa dạng và tuân thủ luật pháp; bước đầu đã vận động được sự dóng góp tù nhiều phía. Chúng ta đặt sự tin cậy vào khả năng chuyên môn của đồng chí Trần Văn Thuận, Phó Viên trưởng, vào lảnh vực tài chánh nêu trên.

 Các khuyết điểm cũng bộc lộ rõ:

1. Ta chưa thực hiện được hợp đồng với đề tài lớn nào cả. Hoạt động phải có chất lương cao hơn, phải đi vào chiều sâu và thu hút mạnh hơn, nhứt là các nhà khoa học, ta chưa làm được nhiều. Phải xây dựng các qui chế hợp đồng khả thi với các nhà khoa học, để triển khai. Phải thiết lập mối quan hệ mạnh, chặc chẽ hơn nữa, với các Ban liên lạc, HĐ dòng họ cả nước.

2. Phải có các biện pháp mạnh hơn trong việc triển khai, huy động các ngưôn tài chánh. 

3. Phải có văn phòng làm việc tại Liên Hiệp các Hôi KHKT TP.

4. Phải đề cao việc nghiên cứu khoa học gia phả; đề cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận và tự nguyện của tất cả thành viên chúng ta một cách thương xuyên, liên tục và mạnh mẽ hơn nữa. Thiết nghĩ, chúng ta phải trở thành một loại “nhà sư” của một cái đạo thờ cúng tổ tiên tiêu biểu.

5. Các thành viên Viện cần nhận thức sâu hơn, phải nghiên cứu nhiều hơn lảnh vực mình đang đeo đuổi, để đồng thuận, tự nguyện mạnh hơn nữa và khoa học hơn nữa.

Hướng hoạt động hai năm tới:

Đi sâu với chất lượng các mặt, các công việc đã triển khai; HĐKH phải hoạt động thành nếp; thực hiện được các hợp đồng lớn từ các địa phương. Triển khai cho được “Mạng gia phả xã hội” với thời gian sớm nhứt. Huy động nguồn kinh phí mạnh hơn, phương pháp huy động phải thích hợp, đảm bảo và dồi dào hơn. Nội bộ phải tiêu biểu, đồng thuận và nổ lực mạnh hơn nữa.

Các trung tâm phải hoạt đông đều, có chất lượng; phải có chương trình làm việc và triển khai theo hướng “tự chủ” về con người, tài chánh, với qui chế cho phép. Lảnh đạo Viện phải phân công người bám sát hơn nữa, giúp đở, tạo điều kiện hoạt động.

Đẩy mạnh CLB GPH sâu rộng và vững chắc.

Phân công phân nhiệm, phân quyền trong lảnh đạo Viên cụ thể hơn nữa. Đề cao tinh thần chịu trách nhiệm trước tập thể, ở từng thành viên. 

Tiến hành thật quyết liệt “thị tường khoa học” tại Viện chúng ta.

Kiến nghị cụ thể và theo sự bố tí ban đầu: 

- Gs Mạc Đường, chịu trách nhiệm định ra đường hướng khoa học đúng đắn, thực hiện hạt nhân đoàn kết nội bộ, theo dõi những lảnh vực quan trọng của Viện, của HĐKH và của CLB Gia phả học.

- TS Hoàng Văn Lễ, chịu trách nhiệm lảnh đạo Viện LSDH, chỉ đạo thường trực Tổng thư ký Viên và văn phòng Viện; theo dõi các hội nghị chuyên đề, các hội thảo.Theo dõi Trung tâm Nghiên cứu dòng họ và gia phả. Theo dõi Trung tâm liên kết dòng họ. Là thành viên HĐKH .

- NNC Võ Ngọc An, thường trực, thực hiện việc nghiên cứu tập trung lý luận và thực tiển ngành; phụ trách công tác tuyên truyền, quảng bá; theo dõi triển khai “Mạng gIa phả xã hội”, tạm theo dõi việc đào tạo; thực hiện các mối liên kết, tiếp xúc với các chi họ, Ban liên lạc, HĐ dòng họ. Phụ trách Trung tâm gia phả. Là thành viên HĐKH; là Chủ nhiệm CLB Gia phả học.

- PGS TS Võ Văn Lộc: Phụ trách đào tạo; tổng biên tập tạp chí LSDH; tổng biên tập “Mạng gia phả xã hội”.

- KS Trần Văn Thuận: phụ trách đề tài kinh doanh khoa học, chịu trách nhiệm tài chánh, “thị tường khoa học”, các nguồn thu.

Phải có trụ sở ổn định.

----------

Ngày 1.9.2015, chúng tôi đã làm việc với ông Võ Xuân Ninh, văn phòng đại diện Huế các điểm:
•    Chọn một chi họ Huế dựng phả, sau đó nhân ra.
•    Đề nghị ông õ Xuân Ninh quan hệ với Trường đại học sư phạm Huế để mở lớp gia phả.
•    Ông Ninh đề nghi Viện mở tiếp Hội nghị thông báo gia phả học ở Huế.
•    Mời những nhà khoa học Huế viết bài cho tạp chí của Viện.
•    Thành lập CLB gia phả học ở Huế.
Năm điểm trên hướng là đồng ý. Xin ý kiến Viện.

Thành phần họp “Mạng gia phả xã hội”
- Lãnh đạo: Võ Văn Lộc - Võ Ngọc An – Lê Bá Quan - Cao Bá Nghiệp
- Thành viên: Ngô Gia Lương -  Diệp Hồng Phương - Ngô Hán Tỷ - Thân Vinh - Nam Huân
- Mời từng cuộc: Đào tạo và các bộ gia phả: Phan Kim Dung. Thư viện mạng: mời Bùi Xuân  Đức cử người.

VÕ NGỌC AN
(Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Dòng họ
Giám đốc Trung tâm NC&THGP TP.HCM)

Một số hình ảnh của hội nghị:

TS Hoàng Văn Lễ chia sẻ ý kiến tại hội nghị

Chuyên viên trẻ nghiên cứu gia phả Đặng Thị Bình phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị TS Hoàng Văn Lễ thay mặt Viện Lịch sử Dòng họ cám ơn các đại biểu đã đến tham dự, cám ơn những cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ Viện trong thời gian qua. Và trong Hội nghị Sơ kết lần này, đặc biệt cám ơn gia đình ông Võ Ngọc Bé đã tại điều kiện giúp đỡ để Hội nghị được tiến hành.

Mọi người chụp chung hình lưu niệm sau khi hội nghị kết thúc

Bình Minh

 
Các tin mới

» NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ “NÚI VÀNG” SAU NGÀY GIẢI PHÓNG   03-10-2020
» LỄ HỘI KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA   29-08-2020
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ TỔNG KẾT NĂM 2019-VINH DANH NHÀ NGHIÊN CỨU VÕ VĂN SỔ   05-01-2020
» EM TRAI ÔNG TỔ HỌ PHẠM Ở LÀNG BÌNH TRUNG, QUẢNG NGÃI LÀ NGƯỜI đÓNG GIẢ VUA QUANG TRUNG ĐI NHÀ THANH   08-02-2018
» HÀNH TRÌNH TÌM VỀ NGUỒN CỘI CỦA HẬU DUỆ DÒNG HỌ LÝ GỐC VIỆT TẠI HÀN QUỐC   03-01-2018
» HỘI THẢO “HỌ TRƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM”   09-10-2017
» TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN DANH HIỆU HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VIỆT NAM   03-10-2017
» KẾT QUẢ BA NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ CỦA VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ VÕ NGỌC AN   02-10-2017
» TP.HCM TƯNG BỪNG LỄ HỘI LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ 2017   07-04-2017
» KHAI MẠC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM 2017   06-04-2017
» LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ LẦN 1 - 2017 TẠI TP.HCM   04-04-2017
» LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM   29-03-2017
» TRƯNG BÀY HƠN 100 BỘ GIA PHẢ TRONG LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» TP.HCM LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT GS MẠC ĐƯỜNG   26-09-2015
 
các tin cũ
 
» HỘI NGHỊ GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ   02-09-2015
» HỘI NGHỊ THÔNG BÁO GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT - 2015   30-08-2015
» CỦNG CỐ ĐẠO ĐỨC DÒNG HỌ - GÓP PHẦN GIẢM TỘI ÁC   15-08-2015
» Tọa đàm khoa học - Danh tướng Nguyễn Tri Phương qua góc nhìn gia phả học   10-04-2015
» ƯU VIỆT CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM   10-01-2015
» ĐỀ CAO TÍNH NGƯỠNG THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN   08-05-2013
» TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TTNC & TH GIA PHẢ VÀ CHI HỘI GIA PHẢ TPHCM NĂM 2012   08-05-2013
» Hội thảo khoa học trong ngày tổng kết   08-05-2013
» Lịch của Vietkings   19-02-2013
» Gia phả họ Trần - Tác phẩm hiếu tình dâng tặng GS Trần Văn Giàu   26-12-2012
» Trong nền văn hóa dân tộc   19-10-2012
» Gia phả học cho mọi gia đình   18-10-2012
» Vài suy nghĩ về mối quan hệ gia tộc và thành viên gia tộc Việt Nam   18-10-2012
» 20 năm hình thàng và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Thức hành Gia phả TP.HCM (1992-2012)   18-10-2012
» Tổng kết 20 năm: Hoạt động bền bĩ, liên tục, kết quả đạt được to lớn vượt bậc của Chi hộ và TT Nghiên cứ và Thực hành Gia phả TP.HCM   18-10-2012
» Sở VH,TT&DL Long An tặng bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM   17-10-2012
» 20 năm dựng 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM đã xây dựng được 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Lập gia phả cho nhiều nhà lãnh đạo và cách mạng   15-10-2012
» Trao gia phả Trần Văn Giàu nhân ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin   15-10-2012
» Tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa   04-07-2012
» Các dòng họ Việt Nam là dòng họ ưu việt...   21-05-2012
» Nhà mồ giữa thành phố   28-04-2012
» Buổi ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với dòng họ - gia phả”   06-04-2012
» Về vấn đề xây dựng văn hóa dòng họ   07-03-2012
» Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu tại lễ trao tặng gia phả   05-03-2012
» 11 họ tộc ở TP HCM được tặng gia phả   05-03-2012
» Đọc lịch sử từ gia phả   05-03-2012
» Trao tặng gia phả cho 11 chi họ xã anh hùng   05-03-2012
» Tặng gia phả cho11 dòng họ   19-02-2012
» Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Trao gia phả cho các dòng họ của xã anh hùng   19-02-2012
» Tổng kết lớp tập huấn về phương pháp dựng phả   02-02-2012
» Góp phần xây dựng dòng họ văn hóa tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM   22-12-2011
» Cổ vũ mạnh mẽ những ý tưởng sáng tạo   18-12-2011
» Những "bí mật" về hệ gene của con người   06-07-2011
» Dòng họ "tay vượn"   25-06-2011
» Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 - Nhiều người quan tâm gia phả   16-06-2011
» Vài suy nghĩ về vai trò của văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ trong công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam   15-06-2011
» Ngày Bác đến Trường Dục Thanh   30-05-2011
» MỘT THIẾT CHẾ VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐÃ ĐỊNH HÌNH   27-04-2011
» Hướng dẫn hoạt động hội đồng gia tộc ở các xã ấp   09-04-2011
» Mỗi chi họ trong cùng một họ hãy truy tìm, liên kết, nhận họ nhau   22-02-2011
» Thượng tướng Phan Trung Kiên nói về vai trò dòng họ trong cách mạng Việt Nam   22-02-2011
» Xây dựng văn hoá nghề nghiệp   11-02-2011
» Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM tổng kết năm 2010   17-12-2010
» Dựng gia phả cho nhân vật lịch sử và cộng đồng   11-12-2010
» Văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ hội nhập   10-12-2010
» Văn hóa dòng họ: Diện mạo và hướng đi   10-12-2010
» Vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu Hán Nôm đối với nghiên cứu văn hóa Việt Nam   06-08-2010
» Tinh thần hiếu học - Một giá trị tiêu biểu của văn hoá Bắc Miền Trung   31-07-2010
» SẮC CHỈ VỊ THÀNH HOÀNG ĐÁNH RƠI   31-07-2010
» MỘT SỐ PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG THỜI ĐẠI CHỐNG BẮC THUỘC   23-07-2010
» VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ DÒNG HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG LÀNG XÃ HIỆN NAY   23-07-2010
» Chuyện họ của Hai Bà Trưng   10-07-2010
» Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam   10-07-2010
» Bữa cơm gia đình   03-07-2010
» Bửa cơm gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam   03-07-2010
» TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT ĐỊA BẠ LÀNG VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ)   01-07-2010
» LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH (VIỆT) Ở TRUNG QUỐC   01-07-2010
» Suy nghĩ khái niệm gốc Việt   18-06-2010
» Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa   12-06-2010
» Vai trò của gia đình và văn hóa gia đình   12-06-2010
» Chính thức khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát   09-06-2010
» Hội nhập với thế giới và bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam   09-06-2010
» Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2007): Gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập   09-06-2010
» Văn hóa dòng họ đang lên ngôi   18-05-2010
» HỌ HUỲNH Ở BÌNH TRỊ ĐÔNG A - NHỮNG NGƯỜI CHA VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG   25-04-2010
» Người đại diện Trung tâm gia phả ở các tỉnh, thành phố   03-03-2010
» Tổng kết hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010   03-03-2010
» GIA PHẢ TỘC LÊ THÔN PHÚ XUÂN, XÃ ĐÔNG Á, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM   29-12-2009
» THỬ NHÌN LẠI CÁCH GHI ĐỊA DANH BẰNG CHỮ HÁN   19-12-2009
» Dòng họ muốn phát triển vững chắc phải thực hiện sự đoàn kết thống nhất và tôn trọng luật pháp Nhà nước   07-12-2009
» Gian nan trong khâu điền dã   07-12-2009
» Vài kinh nghiệm khi làm phả hệ   07-12-2009
» Tham luận về Hán Nôm: Một số hiểu biết về Hán - Nôm   06-12-2009
» Dựng gia phả cho toàn họ tộc được không?   06-12-2009
» Tạo cơ chế kích thích nhu cầu hiểu chữ hán - Nôm trong nhân dân qua hoạt động gia phả   06-12-2009
» Đám giỗ có vị trí quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên   25-10-2009
» Trao giả phả cho họ Bùi (Vĩnh Long)   18-10-2009
» Từ đâu để có nội dung cho gia phả?   09-10-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển của dòng họ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   30-09-2009
» Tương lai rạng rỡ của sự nghiệp dựng phả các dòng họ Việt Nam   27-09-2009
» Quá trình của việc lập gia phả trong xã hội Việt Nam   21-09-2009
» Về người viết gia phả lớn nhất nước Việt   21-09-2009
» Đưa gia phả lên mạng   21-09-2009
» Gia phả nét văn hóa các dòng họ Việt Nam   17-09-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển dòng họ   17-09-2009
» Cần có trung tâm phả học Việt Nam   17-09-2009
» Các vấn đề rút ra qua 17 năm dựng phả cho các chi họ   30-08-2009
» Trung tâm nghiên cứu thực hành gia phả TP.HCM giúp nhận được họ qua gia phả cổ   30-08-2009
» Sự nghiệp dựng phả các dòng họ là thiêng liêng và khoa học   23-08-2009
» Để gia phả trở thành nhân tố tích cực trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam   23-08-2009
» Dự báo hôn nhân và gia đình trong tương lai   23-08-2009
» Gia phả với ngày gia đình Việt Nam   23-08-2009
» Theo chân những người "vạch bóng thời gian tìm nguồn cội"   21-07-2009
» Gia phả - hồi ký: chứng tích của sự có mặt   21-07-2009
» Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử   21-07-2009
» Những ông đồ Sài Gòn đi... làm gia phả   21-07-2009
» Dựng phả, một dịch vụ hấp dẫn   21-07-2009
» Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6: Bàn về đạo gia đình, đạo họ hàng   21-07-2009
 
     
 
     


 

     
 
ĐẶT LÀM GIA PHẢ

 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm gia phả cho dòng họ. Vui lòng liên hệ: giaphatphcm@gmail.com
 
 
     

     
 
THÔNG BÁO

 
Website gia phả thành phố hồ chí minh
Chi tiết »
 
     

     
 
QUẢNG CÁO
 
Trung tâm Gia phả
 
     

 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Tin Tức | Kiến Thức | Tư Liệu | Tư Vấn | Diễn Đàn | Liên Hệ
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành gia phả TP.Hồ Chí Minh