..:: Tin Tức Trung Tâm ::..


Dòng họ muốn phát triển vững chắc phải thực hiện sự đoàn kết thống nhất và tôn trọng luật pháp Nhà nước
(2009-12-07)

Hiện nay ở khắp cả ba miền Bắc, Trung và Nam, các dòng họ đã chủ động liên lạc, móc nối, gắn bó nhau qua việc liên kết, nhận họ, truy tìm, thăm viếng nhau, tổ chức các lễ cúng giỗ Tổ, xây dựng khuyến học, đóng góp nghĩa tình...

 

TÌNH HÌNH CÁC DÒNG HỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Do gắn bó với các dòng họ từ lâu (1992), chúng tôi biết rõ quá trình hình thành tổ chức và hoạt động dòng họ ở Việt Nam, phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôn chỉ, mục đích, phương pháp hoạt động của dòng họ là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì và tôn vinh truyền thống đạo đức, tôn thờ tổ tiên và các nguyện vọng của dòng họ đối với ngành Văn hóa – Thông tin là rất chính đáng. Các Hội đồng gia tộc (các Ban liên lạc của dòng họ …) là để chăm lo “Việc họ” và vươn tới xã hội trong mối quan hệ gia đình – dòng họ - cộng đồng xã hội, họ đang là người đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng xóm ấp, phù hợp với định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
Hiện nay ở khắp cả ba miền Bắc, Trung và Nam, các dòng họ đã chủ động liên lạc, móc nối, gắn bó nhau qua việc liên kết, nhận họ, truy tìm, thăm viếng nhau, tổ chức các lễ cúng giỗ Tổ, xây dựng khuyến học, đóng góp nghĩa tình... Các dòng họ đó có thể nêu :
- Họ Phan Việt Nam; họ Phan Thành phố Hồ Chí Minh, với một Ban liên lạc, bản quy chế với nhà thờ Tổ được xây dựng ở Gò Mây – Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Họ Hồ Việt Nam; Họ Hồ ở Thành phố với Ban Liên lạc dòng họ này đông đúc, họp hội định kỳ, có khi họp ở Bến Nhà Rồng của Sở Văn hóa – Thông tin chúng ta, được Công ty Mai Linh của Hồ Huy tài trợ in nhiều sách.
- Họ Vũ/Võ Việt Nam xây dựng nhà thờ thủy Tổ Vũ Hồn ở Hải Dương, do người trong họ đóng góp tiền. Nhà thờ Tổ ở Long Thành – Đồng Nai (họ Vũ/Võ phía Nam xây dựng). Họ Vũ/Võ đã cho xuất bản rất nhiều bộ sách có giá trị về về dòng họ mình.
- Ban Liên lạc Họ Bùi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, có quy ước dòng họ, có bộ máy liên lạc với chức năng nhiệm vụ dòng họ cụ thể (khi đồng chí Bùi Thiện Ngộ còn sống là người đại diện danh dự cho họ tộc phía Nam).
- Họ Tô Việt Nam; Họ Tô Thành phố Hồ Chí Minh, có cụ Tô Bửu Giám đứng chân trong họ.
- ...
Như đã nêu, với mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục tình trạng do chiến tranh phân chia, ngăn cách, sự quan tâm về dòng họ và gia phả, do quan điểm một thời ta có phai mờ - các dòng họ ngày nay đã đẩy mạnh hoạt động với ý thức mới, tốt đẹp, tập trung với các nội dung : Xây dựng dòng họ có văn hóa, từ nội bộ dòng họ - gia đình chung huyết thống đến cộng đồng xã hội, từ việc quan hôn tang tế, đến mồ mả tổ tiên, từ việc chăm lo thờ cúng theo truyền thống ông bà đến việc cưới hỏi, đặt tên con đúng phép. Trong họ đã dấy lên việc khuyến học, khuyến nghiệp, khuyến tài, hướng tới các dòng họ láng giềng, chòm xóm, đến nghĩa vụ công dân. Nhiều dòng họ soạn qui chế quản lý, được nhiều Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công nhận, xuất bản các quyển sách có giá trị về lịch dòng họ, chăm lo dựng phả các chi họ. Bên cạnh các hoạt động “tự phát”, các dòng họ luôn thể hiện ý muốn thiết tha gắn với chính quyền, với ngành Văn hóa – Thông tin để được hướng dẫn và được quản lý đúng pháp luật. Đây là nguyện vọng chính đáng, đề nghị Sở Văn hóa – Thông tin quan tâm.
Các vị cao tuổi dòng họ Ngô (Thủ Thừa, Long An)
đoàn kết quyết tâm xây dựng gia phả cho dòng họ mình
TỪ NHỮNG TÍN HIỆU TỐT LÀNH CHO CÁC DÒNG HỌ : Có các việc đáng quan tâm
- NQ Hội nghị lần 7, BCH TW Khóa IX ngày 12 . 3 . 2003 - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đã nêu : Phát huy những mặt tốt của các hình thức cộng đồng truyền thống như làng, bản, dòng họ, gia đình; đồng thời kịp thời uốn nắn những biểu hiện cục bộ, lệch lạc...”
- Hội nghị Hội Khuyến học Việt Nam (9 . 10 . 2007) Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương “các “gia đình hiếu học” và “dòng họ khuyến học” đã nêu gương sáng về ý chí, trí tuệ quyết tâm và lòng ham học...”
- TW. và môt số tỉnh đã cho phép các dòng họ hoạt động, đã cho lập CLB UNESCO các dòng họ, cho xây dựng đền thờ Tổ khang trang.
Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố cần sớm chính thức chấp nhận cho các dòng họ hoạt động với bản tiêu chí “DÒNG HỌ VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” : Với các lý lẽ sau :
- Các dòng họ đã cố kết lại chặt chẽ từ lâu, có Ban đại diện cụ thể, như vậy một lực lượng xã hội đã hình thành, ta kịp thời quản lý là điều rất tốt; xã hội hóa về văn hóa, không hẳn chỉ do từ đồng tiền mà trước hết do từ cơ chế con người, ở đây các dòng họ có đầy đủ những con người giúp ta trong quản lý. Quản lý là hướng dẫn thực hiện những mặt tích cực, đồng thời ngăn ngừa, đề phòng những mặt tiêu cực. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước mới, là điều tốt. Song có lẽ chỉ tác dụng đối với miền Bắc, riêng ở miền Nam ít có hương ước. Dòng họ, thì nơi nào cũng có, ta dựa vào cái có đương nhiên để tiến hành, là điều thuận lợi và dễ làm nhất.
TIÊU CHÍ DÒNG HỌ VĂN HÓA :
Nhiều gia đình cùng chung huyết thống là dòng họ. Chúng tôi đề xuất một tiêu chí như sau :
+ Dòng họ có nhiều gia đình văn hóa là dòng họ có văn hóa.
+ Riêng dòng họ có văn hóa phải đạt các điểm sau :
- BẢN THÂN MỖI DÒNG HỌ: ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG HỌ, CHĂM LO THỜ CÚNG TỔ TIÊN, MỒ MẢ ÔNG BÀ; CHĂM LO LỄ CƯỚI, LỄ GIỖ, LỄ TANG NGHIÊM TRANG, TIẾT KIỆM; CHĂM LO LỊCH SỬ, GIA PHẢ DÒNG HỌ.
- XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC, KHUYẾN NGHIỆP VÀ KHUYẾN TÀI TRONG CON CHÁU.
- GIA ĐÌNH – DÒNG HỌ PHẢI HƯỚNG RA CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI, TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP VÀ THỰC HIỆN TỐT NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; ĐOÀN KẾT GẮN BÓ VỚI CÁC DÒNG HỌ XA GẦN KHÁC, GẮN BÓ VỚI XÃ HỘI; TÍCH CỰC THAM GIA XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO; KHÔNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, NHÀ CỬA VỚI NGƯỜI TRONG VÀ NGOÀI HỌ; GIỮ GÌN VỆ SINH XÓM ẤP VÀ NƠI CÔNG CỘNG.
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch theo dõi, nắm bắt từ thực tiễn xây dựng kế hoạch quản lý đúng hướng và chặt chẽ; cử bộ phận theo dõi, tham mưu cho Ban giám đốc phương hướng, biện pháp quản lý. Mỗi ban đại diện họ tộc cũng cử người liên hệ với cơ quan nghiệp vụ và quản lý của Sở trong công việc của dòng họ.
Trung tâm Nghiên cứu và thực hành Gia phả thành phố có trách nhiệm làm trung gian, gắn các công việc giữa Sở và các dòng họ.
VÕ NGỌC AN
Giám đốc TT NC & THGP Tp.HCM
29. 11. 2007
 
Các tin mới

» NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ “NÚI VÀNG” SAU NGÀY GIẢI PHÓNG   03-10-2020
» LỄ HỘI KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA   29-08-2020
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ TỔNG KẾT NĂM 2019-VINH DANH NHÀ NGHIÊN CỨU VÕ VĂN SỔ   05-01-2020
» EM TRAI ÔNG TỔ HỌ PHẠM Ở LÀNG BÌNH TRUNG, QUẢNG NGÃI LÀ NGƯỜI đÓNG GIẢ VUA QUANG TRUNG ĐI NHÀ THANH   08-02-2018
» HÀNH TRÌNH TÌM VỀ NGUỒN CỘI CỦA HẬU DUỆ DÒNG HỌ LÝ GỐC VIỆT TẠI HÀN QUỐC   03-01-2018
» HỘI THẢO “HỌ TRƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM”   09-10-2017
» TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN DANH HIỆU HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VIỆT NAM   03-10-2017
» KẾT QUẢ BA NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ CỦA VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ VÕ NGỌC AN   02-10-2017
» TP.HCM TƯNG BỪNG LỄ HỘI LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ 2017   07-04-2017
» KHAI MẠC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM 2017   06-04-2017
» LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ LẦN 1 - 2017 TẠI TP.HCM   04-04-2017
» LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM   29-03-2017
» TRƯNG BÀY HƠN 100 BỘ GIA PHẢ TRONG LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» TP.HCM LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT GS MẠC ĐƯỜNG   26-09-2015
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ: HAI NĂM ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   26-09-2015
» HỘI NGHỊ GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ   02-09-2015
» HỘI NGHỊ THÔNG BÁO GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT - 2015   30-08-2015
» CỦNG CỐ ĐẠO ĐỨC DÒNG HỌ - GÓP PHẦN GIẢM TỘI ÁC   15-08-2015
» Tọa đàm khoa học - Danh tướng Nguyễn Tri Phương qua góc nhìn gia phả học   10-04-2015
» ƯU VIỆT CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM   10-01-2015
» ĐỀ CAO TÍNH NGƯỠNG THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN   08-05-2013
» TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TTNC & TH GIA PHẢ VÀ CHI HỘI GIA PHẢ TPHCM NĂM 2012   08-05-2013
» Hội thảo khoa học trong ngày tổng kết   08-05-2013
» Lịch của Vietkings   19-02-2013
» Gia phả họ Trần - Tác phẩm hiếu tình dâng tặng GS Trần Văn Giàu   26-12-2012
» Trong nền văn hóa dân tộc   19-10-2012
» Gia phả học cho mọi gia đình   18-10-2012
» Vài suy nghĩ về mối quan hệ gia tộc và thành viên gia tộc Việt Nam   18-10-2012
» 20 năm hình thàng và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Thức hành Gia phả TP.HCM (1992-2012)   18-10-2012
» Tổng kết 20 năm: Hoạt động bền bĩ, liên tục, kết quả đạt được to lớn vượt bậc của Chi hộ và TT Nghiên cứ và Thực hành Gia phả TP.HCM   18-10-2012
» Sở VH,TT&DL Long An tặng bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM   17-10-2012
» 20 năm dựng 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM đã xây dựng được 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Lập gia phả cho nhiều nhà lãnh đạo và cách mạng   15-10-2012
» Trao gia phả Trần Văn Giàu nhân ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin   15-10-2012
» Tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa   04-07-2012
» Các dòng họ Việt Nam là dòng họ ưu việt...   21-05-2012
» Nhà mồ giữa thành phố   28-04-2012
» Buổi ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với dòng họ - gia phả”   06-04-2012
» Về vấn đề xây dựng văn hóa dòng họ   07-03-2012
» Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu tại lễ trao tặng gia phả   05-03-2012
» 11 họ tộc ở TP HCM được tặng gia phả   05-03-2012
» Đọc lịch sử từ gia phả   05-03-2012
» Trao tặng gia phả cho 11 chi họ xã anh hùng   05-03-2012
» Tặng gia phả cho11 dòng họ   19-02-2012
» Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Trao gia phả cho các dòng họ của xã anh hùng   19-02-2012
» Tổng kết lớp tập huấn về phương pháp dựng phả   02-02-2012
» Góp phần xây dựng dòng họ văn hóa tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM   22-12-2011
» Cổ vũ mạnh mẽ những ý tưởng sáng tạo   18-12-2011
» Những "bí mật" về hệ gene của con người   06-07-2011
» Dòng họ "tay vượn"   25-06-2011
» Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 - Nhiều người quan tâm gia phả   16-06-2011
» Vài suy nghĩ về vai trò của văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ trong công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam   15-06-2011
» Ngày Bác đến Trường Dục Thanh   30-05-2011
» MỘT THIẾT CHẾ VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐÃ ĐỊNH HÌNH   27-04-2011
» Hướng dẫn hoạt động hội đồng gia tộc ở các xã ấp   09-04-2011
» Mỗi chi họ trong cùng một họ hãy truy tìm, liên kết, nhận họ nhau   22-02-2011
» Thượng tướng Phan Trung Kiên nói về vai trò dòng họ trong cách mạng Việt Nam   22-02-2011
» Xây dựng văn hoá nghề nghiệp   11-02-2011
» Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM tổng kết năm 2010   17-12-2010
» Dựng gia phả cho nhân vật lịch sử và cộng đồng   11-12-2010
» Văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ hội nhập   10-12-2010
» Văn hóa dòng họ: Diện mạo và hướng đi   10-12-2010
» Vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu Hán Nôm đối với nghiên cứu văn hóa Việt Nam   06-08-2010
» Tinh thần hiếu học - Một giá trị tiêu biểu của văn hoá Bắc Miền Trung   31-07-2010
» SẮC CHỈ VỊ THÀNH HOÀNG ĐÁNH RƠI   31-07-2010
» MỘT SỐ PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG THỜI ĐẠI CHỐNG BẮC THUỘC   23-07-2010
» VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ DÒNG HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG LÀNG XÃ HIỆN NAY   23-07-2010
» Chuyện họ của Hai Bà Trưng   10-07-2010
» Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam   10-07-2010
» Bữa cơm gia đình   03-07-2010
» Bửa cơm gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam   03-07-2010
» TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT ĐỊA BẠ LÀNG VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ)   01-07-2010
» LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH (VIỆT) Ở TRUNG QUỐC   01-07-2010
» Suy nghĩ khái niệm gốc Việt   18-06-2010
» Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa   12-06-2010
» Vai trò của gia đình và văn hóa gia đình   12-06-2010
» Chính thức khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát   09-06-2010
» Hội nhập với thế giới và bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam   09-06-2010
» Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2007): Gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập   09-06-2010
» Văn hóa dòng họ đang lên ngôi   18-05-2010
» HỌ HUỲNH Ở BÌNH TRỊ ĐÔNG A - NHỮNG NGƯỜI CHA VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG   25-04-2010
» Người đại diện Trung tâm gia phả ở các tỉnh, thành phố   03-03-2010
» Tổng kết hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010   03-03-2010
» GIA PHẢ TỘC LÊ THÔN PHÚ XUÂN, XÃ ĐÔNG Á, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM   29-12-2009
» THỬ NHÌN LẠI CÁCH GHI ĐỊA DANH BẰNG CHỮ HÁN   19-12-2009
 
các tin cũ
 
» Gian nan trong khâu điền dã   07-12-2009
» Vài kinh nghiệm khi làm phả hệ   07-12-2009
» Tham luận về Hán Nôm: Một số hiểu biết về Hán - Nôm   06-12-2009
» Dựng gia phả cho toàn họ tộc được không?   06-12-2009
» Tạo cơ chế kích thích nhu cầu hiểu chữ hán - Nôm trong nhân dân qua hoạt động gia phả   06-12-2009
» Đám giỗ có vị trí quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên   25-10-2009
» Trao giả phả cho họ Bùi (Vĩnh Long)   18-10-2009
» Từ đâu để có nội dung cho gia phả?   09-10-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển của dòng họ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   30-09-2009
» Tương lai rạng rỡ của sự nghiệp dựng phả các dòng họ Việt Nam   27-09-2009
» Quá trình của việc lập gia phả trong xã hội Việt Nam   21-09-2009
» Về người viết gia phả lớn nhất nước Việt   21-09-2009
» Đưa gia phả lên mạng   21-09-2009
» Gia phả nét văn hóa các dòng họ Việt Nam   17-09-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển dòng họ   17-09-2009
» Cần có trung tâm phả học Việt Nam   17-09-2009
» Các vấn đề rút ra qua 17 năm dựng phả cho các chi họ   30-08-2009
» Trung tâm nghiên cứu thực hành gia phả TP.HCM giúp nhận được họ qua gia phả cổ   30-08-2009
» Sự nghiệp dựng phả các dòng họ là thiêng liêng và khoa học   23-08-2009
» Để gia phả trở thành nhân tố tích cực trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam   23-08-2009
» Dự báo hôn nhân và gia đình trong tương lai   23-08-2009
» Gia phả với ngày gia đình Việt Nam   23-08-2009
» Theo chân những người "vạch bóng thời gian tìm nguồn cội"   21-07-2009
» Gia phả - hồi ký: chứng tích của sự có mặt   21-07-2009
» Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử   21-07-2009
» Những ông đồ Sài Gòn đi... làm gia phả   21-07-2009
» Dựng phả, một dịch vụ hấp dẫn   21-07-2009
» Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6: Bàn về đạo gia đình, đạo họ hàng   21-07-2009
 
     
 
     


 

     
 
ĐẶT LÀM GIA PHẢ

 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm gia phả cho dòng họ. Vui lòng liên hệ: giaphatphcm@gmail.com
 
 
     

     
 
THÔNG BÁO

 
Website gia phả thành phố hồ chí minh
Chi tiết »
 
     

     
 
QUẢNG CÁO
 
Trung tâm Gia phả
 
     

 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Tin Tức | Kiến Thức | Tư Liệu | Tư Vấn | Diễn Đàn | Liên Hệ
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành gia phả TP.Hồ Chí Minh