..:: Tin Tức Trung Tâm ::..


Tổng kết hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010
(2010-03-03)

Dựa vào kế hoạch năm 2009 và tình hình chung: do có sự hưởng ứng ngày càng mạnh mẽ của các dòng họ, do các cơ quan Nhà nước ngày càng nhìn nhận sự nghiệp tích cực hơn, do phương hướng và các biện pháp tiến hành đúng đắn, nên sự nghiệp nghiên cứu và thực hành gia phả của Trung tâm năm 2009 đã đạt được kết quả vượt trội trên nhiều mặt và được phản ánh ở các điểm sau: (Bản tổng kết này thay một phần cho bản tổng kết của Chi hội).

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1) Kết quả các mặt hoạt động về gia phả:

+ Đạt các chỉ tiêu 2009 với mức độ tốt hơn: dựng 20/17 bộ gia phả (chỉ tiêu năm 2008 là 17 bộ); nội dung bộ gia phả được nâng lên theo đúng các hướng dẫn, bố cục của phả ký đi vào chi tiết, cộng với sự sáng tạo của các thành viên: quan tâm vấn đề hôn nhân, danh sách ngày giỗ. Phả hệ viết tương đối kỷ về hành trạng, quan tâm về hành trạng dâu và rễ trong họ.

+ Về mặt nghiên cứu, nhận thức cụ thể: gia phả là lịch sử của những người dân đóng góp vào lịch sử từng giai đoạn, làm cho lịch sử Việt Nam càng hoàn chỉnh, xúc tích hơn.

+ Nhận thức việc dựng phả của chúng ta hiện nay là cho từng chi họ. Bắt đầu từng chi họ, sau đó mới có thể dựng phả cho toàn dòng họ.

+ Nâng cao, khẳng định lòng tin: “Nghiên cứu gia phả là khoa học, thực hành gia phả là thiêng liêng”, anh chị em thật sự nhiệt tình, thấy đây là một sự nghiệp cao cả, có ý nghĩa và tự nguyện thực hiện.

+ Uy tín của Trung tâm được nâng cao một bước. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải viết: “Tôi đã đọc bộ gia phả họ Phan. Anh (tức Võ Ngọc An) và các đồng chí rất chịu khó tìm hiểu để viết gia phả họ Phan. Theo tôi kết quả rất tốt…” (ngày 17. 10. 2009).

+ Cách thức điều hành là khoa học, thích hợp.

Họp Tổng kết năm 2009

2) Hoạt động các tổ:

Phân tổ gắn liền với việc phân giao trách nhiệm để phát huy sự đóng góp và tính năng động của thành viên. Cuối năm ta mới củng cố được các tổ. Nay xếp rõ là để phát huy tính “tự quản” của tổ khi đến địa bàn chủ động hoạt động thì tự do, thoải mái hơn, khi về thì có cơ chế quan hệ trợ lực cho nhau, Xác định mối quan hệ tổ trưởng – tổ viên thực chất là cụ thể hóa nguyên tắc “điều hành theo nhóm công tác”.

Tổ 1: Ông VÕ VĂN SỔ: tổ trưởng, kiêm phụ trách tổ Hán - Nôm, là người đi đầu góp phần đắc lực trong việc tạo ra bố cục hợp lý bộ gia phả, góp sức trong nội dung ngôn ngữ Hán - Nôm, viết lịch sử về các ngôi đình ở các nơi, gần đây như ở Bà Điểm, Đồng Nai, Đồng Tháp… phát hiện nhiều các tư liệu Hán - Nôm quý.

Tổ 2 : Ông NGUYỄN THANH BỀN: tổ trưởng, dựng 3/20 bộ gia phả có liên quan tới các viên chức quan trọng, dựng gia phả “không qua khâu thực địa trực tiếp”, phối hợp chặt với người am hiểu trong họ, để hoàn thành, đã tiếp xúc quảng bá gia phả ở Tiền Giang, Bến Tre với ý đồ hình thành tổ gia phả ở hai nơi này. Ông Nguyễn Thanh Bền kiêm luôn vai trò Chi hội trưởng Chi hội gia phả trong Hội KHLS thành phố, giữ thế hợp pháp cho các hoạt động, tạo sự nhất trí, tự nguyện tham gia toàn bộ chương trình gia phả các thành viên, ý thức tính khoa học và trung thực trong nghiên cứu, giữ vai trò truyền đạt giữa Hội KHLS với Trung tâm và ngược lại.

Tổ 3 : Bà PHAN KIM DUNG: tổ trưởng, kiêm vai trò chánh văn phòng, đã thực hiện tốt kiên trì công việc được giao, bám sát các hướng dẫn của Trung tâm, quan hệ gắn bó với các chi họ được phân công, biết tuyên truyền, móc nối dây chuyền với các chi họ để dựng các bộ gia phả khác. Trong năm, đã dựng 4/17 bộ gia phả. Đã có trách nhiệm tốt trong công tác văn phòng.

Tổ 4 : Ông NGUYỄN HỮU TRỊNH: tổ trưởng, người thực hiện hình thức của bộ gia phả, phối hợp lo khâu tài chánh, tích cực đề xuất các mẫu của hình thức gia phả, cùng với việc lo hình thành trang web Trung tâm đạt kết quả cụ thể. Trong năm đã dựng 3/20 gia phả với cách viết trong sáng, ngắn gọn. Cần chú ý bám sát hơn nữa theo bố cục, dàn ý chung; chú ý bố cục của ngoại phả và phụ khảo.

Tổ 5 : Bà ĐOÀN LÊ PHONG: tổ trưởng đã dựng 5/20 bộ gia phả với cách trình trước kế hoạch đầy đủ, có ý thức trong việc cưới gả, giỗ chạp, thực hiện với cách quan hệ, cách hỏi, cách viết mau chóng, có chiều sâu, có tinh thần đầy đủ việc nhận và hoàn thành công việc, vô tư khách quan vì lợi ích chung ngành gia phả.

Tổ 6 : Ông DIỆP HỒNG PHƯƠNG: tổ trưởng, đã hoàn thành tu bổ gia phả họ Phan được đánh giá tốt, mau chóng nhận thức nội dung ngành gia phả, thực hiện việc viết hồi ký mang tính chuyên nghiệp.

Trong năm, các tổ cũng còn những hạn chế như sau: trình độ nghiệp vụ các chuyên viên không đều nhau, hiểu ý nghĩa, nội dung dàn ý từng phần (phả ký, phả hệ, ngoại phả và phụ khảo) chưa sâu nên trong thể hiện còn những khiếm khuyết; có ý nóng vội trong kết luận dể dẫn tới sai lệch; bản thảo trình lên có chỉnh sửa song khi nhận lại vẫn giữ y nguyên; có lúc không kiên trì thuyết phục dòng họ để họ lôi cuốn theo ý của họ. Cách trình bày tập sách là đã có quá trình chỉnh sửa theo hướng hoàn chỉnh, nay khi trình bày thì lại tùy tiện làm theo ý mình, không đúng như mẫu, có bộ gia phả kéo dài do sự thiếu đeo bám, việc chụp ảnh, cách hỏi, cách ghi có người không chuyên nghiệp; tự bỏ - không dự họp không báo trước; còn nhiều người tủ sách cá nhân còn đơn sơ v.v…

3) Hoạt động tổ Hán - Nôm:
Vẫn duy trì việc sưu tầm, dịch thuật và đóng góp kết quả cho quá trình dựng phả, đã hoàn thành các bộ sử cho đình Mỹ An Hưng ở Đồng Tháp, đình Mỹ Ngãi ở Cao Lãnh. Đình Bến Đò ở Củ Chi, đình Long Chiến ở Đồng Nai; đã tổng hợp các tài liệu Hán- Nôm sưu tập và cuối năm đã nhất trí hợp tác với Thư viện KHTH thành phố thực hiện kế hoạch phát huy tư liệu Hán - Nôm trên cơ sở tăng cường hoạt động tổ Hán - Nôm của Trung tâm. Nhìn chung, tổ hoạt động còn yếu, cần phải gia công đầu tư, tăng cường, phát triển thêm người, cần xây dựng đề cương, kế hoạch tỉ mỉ; góp phần quảng bá các hoạt động Hán - Nôm và tích cực góp sức với CLB Hán - Nôm thuộc Thư viện KHTH.

4) Xây dựng trang web:

Địa chỉ trang web: giaphatphcm.com 
Có hai nhiệm vụ: kỹ thuật lập trang web và lo nội dung, viết cho trang web, thì nhiệm vụ sau là quan trọng, khó thực hiện. Ta đã có trang web và các thành viên đang tích cực viết bài cho nó. Tuy mới thành lập, song nội dung và hình thức của nó là tốt, sẽ phát huy mạnh trong năm 2010.

5) Tài chính trung tâm:

Về cách quản lý: công khai, dân chủ trong chi thu phí quản lý. Các gia phả đều có hợp đồng và do Trung tâm quản lý, theo dõi. Giá trị hợp đồng được bàn bạc công khai trong các thành viên.

Các nguồn thu ta tạm chấp nhận định mức 30 triệu đồng của 100 trang, các trang tiếp theo có định mức giá (theo quyết định giá dựng một bộ gia phả); việc chi và phân bổ tiền có điều chỉnh nhiều lần theo hướng hài hòa các lợi ích, là cách làm hợp lý hiện nay. Việc thu và chi có phân công, qui định rõ, các tổ đang thực hiện. Đây là việc hệ trọng đảm bảo vật chất để duy trì hoạt động, ta cần không ngừng nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý nhất.

6) Việc quản lý Trung tâm của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở định hướng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu và thực hành gia phả đúng ngay từ đầu. Việc triển khai trong năm 2009 đạt được các kết quả sau:

- Ý thức đây là một tổ chức tập hợp những người tích cực, tự nguyện vì lợi ích chung của gia phả, việc hàng đầu của BGĐ là lấy mục tiêu văn hóa dân tộc nói chung, làm chính, lấy lợi ích các dòng họ làm lợi ích của mình, sau đó là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngành gia phả và cách quản lý thích hợp làm cơ sở. Luôn xác định: “Nghiên cứu gia phả là khoa học, thực hành gia phả là thiêng liêng”, tuyên truyền cho các thành viên nắm chắc phương châm này và luôn thể hiện trong hoạt động thực tiễn.

- Làm cho các thành viên hiểu: đây là ngành mới, vừa hoạt động vừa nghiên cứu học tập, lấy thực tiễn nâng lên, không chủ quan; không ngừng mở rộng việc quan hệ, tiếp xúc, lắng nghe, một mặt chú tâm việc suy nghĩ, nghiên cứu, trình bày, phát biểu; có thái độ cởi mở, sẵn sàng phổ biến, sẵn sàng học tập.

- BGĐ trong năm đã viết nhiều bài hướng dẫn nghiệp vụ đã chuyền cho các thành viên.

- Dân chủ trong điều hành, công khai trong hoạt động, tận tình trong công việc, người làm đầu phải nêu gương cống hiến, phải đi sâu, hiểu anh chị em, vận động, cùng nhau vì việc chung.

- Có những mặt còn thiếu sót: khi tranh luận để tìm cái đúng khác với vì cá nhân mà sinh ra nói tay đôi, gây lủng củng nội bộ.

- Quản lý phải chính danh, song hiện nay Trung tâm vẫn chưa đầy đủ khả năng nội tại để có con dấu là điểm yếu.

- Còn có một số xử lý chưa thỏa đáng làm một ít thành viên chưa bằng lòng, sẽ nghe và sẽ chấn chỉnh.

7)  Mở rộng tổ gia phả ở các tỉnh, thành phố:

Các trí thức ở Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh phía Nam cũng xin tham gia. Đây là một điều tốt ta cần quan tâm tiếp nhận.

Trong năm đã triển khai được các tổ gia phả ở các nơi:

- Tại Hà Nội: TS NGUYỄN ĐÌNH NHÃ, số 1 ngõ 26, phố Nguyễn Khánh Toàn, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 0903414416.

- Tại Đà Nẳng: HOÀNG HƯƠNG VIỆT, số 25 đường Thanh Long, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẳng, ĐT: 0905948889.

- Tại tỉnh Long An: NGUYỄN PHẤN ĐẤU, số 8, đường Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Tân An, tỉnh Long An, ĐT: 0903828955.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

Chỉ tiêu:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng các bộ gia phả: làm tốt các hướng dẫn đã được kết luận và đã thông báo đầu năm. Chú ý hôn nhân, danh sách ngày giỗ, gia công hơn ghi hành trạng từng người, chú ý nêu kỹ người vợ và chồng; chú ý phần xây dựng dòng họ văn hóa; chú ý phân biệt và thực hiện đầy đủ phần ngoại phả và phụ khảo tách riêng ra.

- Xác định Trung tâm vẫn là một đơn vị sự nghiệp, không phải là một công ty dịch vụ, nên các cách tiến hành, ngôn ngữ phải phản ánh đúng yêu cầu trên.

- Định mức: mỗi tổ thực hiện 4 - 5 bộ gia phả, tức 5 x 6 tổ = 30 bộ năm 2010.

- Củng cố tổ Hán - Nôm mạnh lên thật sự về người, về nhiệm vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu và xuất bản tập sách đề tài: “Các dòng họ Việt Nam”.

- Sưu tầm càng nhiều bộ gia phả và các tư liệu Hán - Nôm: phân loại và lưu giữ theo qui cách, thông báo cho Trung tâm từng thời kỳ.

- Cùng với các cố vấn khảo định và đánh giá 100 bộ phả đã làm.

- Mỗi thành viên phát triển thêm 1 người cho Trung tâm năm 2010. Chú ý phát triển và quan hệ tốt với người am hiểu Hán - Nôm.

- Chú ý quảng bá việc làm hồi ký, nâng chỉ tiêu viết hồi ký lên mạnh hơn nữa.

- Tổ gia phả: áp dụng thí điểm việc dựng gia phả thu ngắn thời hạn lại 2 tháng/bộ, chủ yếu từ khâu tác động, thúc bách gia đình trong khâu nghiệm thu...

- Mỗi quí tổ chức mời chuyên gia tới nói chuyên sâu về chuyên đề cho anh chị em nghe.

- Thắt chặt mối quan hệ với Hội KHLS thành phố nhiều hơn trên các phương diện.

- Tiếp tục tặng Thư viện KHTH các tập gia phả mới dựng.

Phấn đấu mạnh hơn nữa cho sự nghiệp gia phả, phục hồi ngành gia phả, dựng phả cho các dòng họ, góp phần tích cực trong việc giáo dục gia đình - dòng họ Việt Nam.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỐ 4 ĐƯỜNG BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.6, Q3. TP. HỒ CHÍ MINH, ĐT: 39305440 - 0903813094

* Một số hình ảnh trong Lễ tổng kết năm 2009 của Trung tâm

Ông Võ Ngọc An - giám đốc TT, đọc báo cáo tổng kết

GS Huỳnh Lứa đang nghiên cứu tài liệu

Đại diện các dòng họ đến tham dự tổng kết

 
Các tin mới

» NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ “NÚI VÀNG” SAU NGÀY GIẢI PHÓNG   03-10-2020
» LỄ HỘI KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA   29-08-2020
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ TỔNG KẾT NĂM 2019-VINH DANH NHÀ NGHIÊN CỨU VÕ VĂN SỔ   05-01-2020
» EM TRAI ÔNG TỔ HỌ PHẠM Ở LÀNG BÌNH TRUNG, QUẢNG NGÃI LÀ NGƯỜI đÓNG GIẢ VUA QUANG TRUNG ĐI NHÀ THANH   08-02-2018
» HÀNH TRÌNH TÌM VỀ NGUỒN CỘI CỦA HẬU DUỆ DÒNG HỌ LÝ GỐC VIỆT TẠI HÀN QUỐC   03-01-2018
» HỘI THẢO “HỌ TRƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM”   09-10-2017
» TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN DANH HIỆU HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VIỆT NAM   03-10-2017
» KẾT QUẢ BA NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ CỦA VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ VÕ NGỌC AN   02-10-2017
» TP.HCM TƯNG BỪNG LỄ HỘI LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ 2017   07-04-2017
» KHAI MẠC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM 2017   06-04-2017
» LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ LẦN 1 - 2017 TẠI TP.HCM   04-04-2017
» LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ TP.HCM   29-03-2017
» TRƯNG BÀY HƠN 100 BỘ GIA PHẢ TRONG LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» TP.HCM LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC DÒNG HỌ   29-03-2017
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT GS MẠC ĐƯỜNG   26-09-2015
» VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ: HAI NĂM ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   26-09-2015
» HỘI NGHỊ GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ   02-09-2015
» HỘI NGHỊ THÔNG BÁO GIA PHẢ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT - 2015   30-08-2015
» CỦNG CỐ ĐẠO ĐỨC DÒNG HỌ - GÓP PHẦN GIẢM TỘI ÁC   15-08-2015
» Tọa đàm khoa học - Danh tướng Nguyễn Tri Phương qua góc nhìn gia phả học   10-04-2015
» ƯU VIỆT CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM   10-01-2015
» ĐỀ CAO TÍNH NGƯỠNG THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN   08-05-2013
» TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TTNC & TH GIA PHẢ VÀ CHI HỘI GIA PHẢ TPHCM NĂM 2012   08-05-2013
» Hội thảo khoa học trong ngày tổng kết   08-05-2013
» Lịch của Vietkings   19-02-2013
» Gia phả họ Trần - Tác phẩm hiếu tình dâng tặng GS Trần Văn Giàu   26-12-2012
» Trong nền văn hóa dân tộc   19-10-2012
» Gia phả học cho mọi gia đình   18-10-2012
» Vài suy nghĩ về mối quan hệ gia tộc và thành viên gia tộc Việt Nam   18-10-2012
» 20 năm hình thàng và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Thức hành Gia phả TP.HCM (1992-2012)   18-10-2012
» Tổng kết 20 năm: Hoạt động bền bĩ, liên tục, kết quả đạt được to lớn vượt bậc của Chi hộ và TT Nghiên cứ và Thực hành Gia phả TP.HCM   18-10-2012
» Sở VH,TT&DL Long An tặng bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM   17-10-2012
» 20 năm dựng 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM đã xây dựng được 130 bộ gia phả   15-10-2012
» Lập gia phả cho nhiều nhà lãnh đạo và cách mạng   15-10-2012
» Trao gia phả Trần Văn Giàu nhân ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin   15-10-2012
» Tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa   04-07-2012
» Các dòng họ Việt Nam là dòng họ ưu việt...   21-05-2012
» Nhà mồ giữa thành phố   28-04-2012
» Buổi ra mắt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với dòng họ - gia phả”   06-04-2012
» Về vấn đề xây dựng văn hóa dòng họ   07-03-2012
» Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu tại lễ trao tặng gia phả   05-03-2012
» 11 họ tộc ở TP HCM được tặng gia phả   05-03-2012
» Đọc lịch sử từ gia phả   05-03-2012
» Trao tặng gia phả cho 11 chi họ xã anh hùng   05-03-2012
» Tặng gia phả cho11 dòng họ   19-02-2012
» Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Trao gia phả cho các dòng họ của xã anh hùng   19-02-2012
» Tổng kết lớp tập huấn về phương pháp dựng phả   02-02-2012
» Góp phần xây dựng dòng họ văn hóa tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM   22-12-2011
» Cổ vũ mạnh mẽ những ý tưởng sáng tạo   18-12-2011
» Những "bí mật" về hệ gene của con người   06-07-2011
» Dòng họ "tay vượn"   25-06-2011
» Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa 2011 - Nhiều người quan tâm gia phả   16-06-2011
» Vài suy nghĩ về vai trò của văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ trong công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam   15-06-2011
» Ngày Bác đến Trường Dục Thanh   30-05-2011
» MỘT THIẾT CHẾ VĂN HÓA DÒNG HỌ ĐÃ ĐỊNH HÌNH   27-04-2011
» Hướng dẫn hoạt động hội đồng gia tộc ở các xã ấp   09-04-2011
» Mỗi chi họ trong cùng một họ hãy truy tìm, liên kết, nhận họ nhau   22-02-2011
» Thượng tướng Phan Trung Kiên nói về vai trò dòng họ trong cách mạng Việt Nam   22-02-2011
» Xây dựng văn hoá nghề nghiệp   11-02-2011
» Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM tổng kết năm 2010   17-12-2010
» Dựng gia phả cho nhân vật lịch sử và cộng đồng   11-12-2010
» Văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ hội nhập   10-12-2010
» Văn hóa dòng họ: Diện mạo và hướng đi   10-12-2010
» Vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu Hán Nôm đối với nghiên cứu văn hóa Việt Nam   06-08-2010
» Tinh thần hiếu học - Một giá trị tiêu biểu của văn hoá Bắc Miền Trung   31-07-2010
» SẮC CHỈ VỊ THÀNH HOÀNG ĐÁNH RƠI   31-07-2010
» MỘT SỐ PHONG TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG THỜI ĐẠI CHỐNG BẮC THUỘC   23-07-2010
» VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ DÒNG HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG LÀNG XÃ HIỆN NAY   23-07-2010
» Chuyện họ của Hai Bà Trưng   10-07-2010
» Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam   10-07-2010
» Bữa cơm gia đình   03-07-2010
» Bửa cơm gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam   03-07-2010
» TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT ĐỊA BẠ LÀNG VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ)   01-07-2010
» LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH (VIỆT) Ở TRUNG QUỐC   01-07-2010
» Suy nghĩ khái niệm gốc Việt   18-06-2010
» Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa   12-06-2010
» Vai trò của gia đình và văn hóa gia đình   12-06-2010
» Chính thức khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát   09-06-2010
» Hội nhập với thế giới và bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam   09-06-2010
» Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2007): Gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập   09-06-2010
» Văn hóa dòng họ đang lên ngôi   18-05-2010
» HỌ HUỲNH Ở BÌNH TRỊ ĐÔNG A - NHỮNG NGƯỜI CHA VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG   25-04-2010
» Người đại diện Trung tâm gia phả ở các tỉnh, thành phố   03-03-2010
 
các tin cũ
 
» GIA PHẢ TỘC LÊ THÔN PHÚ XUÂN, XÃ ĐÔNG Á, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM   29-12-2009
» THỬ NHÌN LẠI CÁCH GHI ĐỊA DANH BẰNG CHỮ HÁN   19-12-2009
» Dòng họ muốn phát triển vững chắc phải thực hiện sự đoàn kết thống nhất và tôn trọng luật pháp Nhà nước   07-12-2009
» Gian nan trong khâu điền dã   07-12-2009
» Vài kinh nghiệm khi làm phả hệ   07-12-2009
» Tham luận về Hán Nôm: Một số hiểu biết về Hán - Nôm   06-12-2009
» Dựng gia phả cho toàn họ tộc được không?   06-12-2009
» Tạo cơ chế kích thích nhu cầu hiểu chữ hán - Nôm trong nhân dân qua hoạt động gia phả   06-12-2009
» Đám giỗ có vị trí quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên   25-10-2009
» Trao giả phả cho họ Bùi (Vĩnh Long)   18-10-2009
» Từ đâu để có nội dung cho gia phả?   09-10-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển của dòng họ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   09-10-2009
» Đồng mả nông thôn Nam bộ   30-09-2009
» Tương lai rạng rỡ của sự nghiệp dựng phả các dòng họ Việt Nam   27-09-2009
» Quá trình của việc lập gia phả trong xã hội Việt Nam   21-09-2009
» Về người viết gia phả lớn nhất nước Việt   21-09-2009
» Đưa gia phả lên mạng   21-09-2009
» Gia phả nét văn hóa các dòng họ Việt Nam   17-09-2009
» Hôn nhân là qui luật phát triển dòng họ   17-09-2009
» Cần có trung tâm phả học Việt Nam   17-09-2009
» Các vấn đề rút ra qua 17 năm dựng phả cho các chi họ   30-08-2009
» Trung tâm nghiên cứu thực hành gia phả TP.HCM giúp nhận được họ qua gia phả cổ   30-08-2009
» Sự nghiệp dựng phả các dòng họ là thiêng liêng và khoa học   23-08-2009
» Để gia phả trở thành nhân tố tích cực trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam   23-08-2009
» Dự báo hôn nhân và gia đình trong tương lai   23-08-2009
» Gia phả với ngày gia đình Việt Nam   23-08-2009
» Theo chân những người "vạch bóng thời gian tìm nguồn cội"   21-07-2009
» Gia phả - hồi ký: chứng tích của sự có mặt   21-07-2009
» Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử   21-07-2009
» Những ông đồ Sài Gòn đi... làm gia phả   21-07-2009
» Dựng phả, một dịch vụ hấp dẫn   21-07-2009
» Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6: Bàn về đạo gia đình, đạo họ hàng   21-07-2009
 
     
 
     


 

     
 
ĐẶT LÀM GIA PHẢ

 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm gia phả cho dòng họ. Vui lòng liên hệ: giaphatphcm@gmail.com
 
 
     

     
 
THÔNG BÁO

 
Website gia phả thành phố hồ chí minh
Chi tiết »
 
     

     
 
QUẢNG CÁO
 
Trung tâm Gia phả
 
     

 

Trang Chủ | Giới Thiệu | Tin Tức | Kiến Thức | Tư Liệu | Tư Vấn | Diễn Đàn | Liên Hệ
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành gia phả TP.Hồ Chí Minh