Trang chủ > Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử

Dựng gia phả để nghiên cứu lịch sử

09/08/2022 03:41:30

Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả (trực thuộc Hội Khoa học lịch sử TP.HCM) vừa hoàn tất thêm 11 bộ gia phả mới (trong năm 2005) trong số 20 bộ gia phả đang dựng.

Đây là hoạt động nhằm đưa việc hệ thống hóa, sưu tập, viết gia phả các tộc họ lớn của TP.HCM và vùng phụ cận thành một phong trào có ý nghĩa tìm về cội nguồn, đồng thời cũng là một hoạt động nghiên cứu sự hình thành cộng đồng cư dân Nam bộ.

Các bộ gia phả tiêu biểu đã được hình thành như gia phả họ Võ, gia phả họ Trương, gia phả họ Đỗ (ở Sài Gòn), gia phả họ Nguyễn (Long An), gia phả họ Phan (Gò Công)... Ngoài ra, trung tâm cũng đã dịch bộ gia phả cổ có tên “Trần tôn thế trứ trưởng ký phả” có niên đại từ năm Thành Thái thứ 4 (1892), đọc lại toàn bộ phần chữ Hán bộ gia phả họ Lê ở Phú Lộc, Thừa Thiên viết từ 1852, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về dựng gia phả...

Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả hiện có 32 thành viên, dự định năm nay sẽ dựng thêm 20 bản gia phả nữa, đồng thời tập trung viết các bộ “xã chí” (địa chí xã, ấp), khai thác sưu tập các bộ gia phả cổ và xuất bản các câu đối trong đình chùa, tư gia tại TP.HCM.

LAM ĐIỀN (Theo Tuổi trẻ)
(GP: 21-7-2009)