081. Gia phả họ Huỳnh (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

(14/07/2023 19:18:27)

081. Gia phả họ Huỳnh ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2016...

080. Gia phả họ Hà Ngọc (thôn Ngọc Tứ, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam)

(21/08/2022 19:52:09)

Gia phả họ Hà Ngọc ở thôn Ngọc Tứ, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2010.

079. Gia phả họ Tống Phước, phường Kim Long, TP Huế

(21/08/2022 19:38:23)

Gia phả họ Tống Phước, phường Kim Long, TP Huế được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2010.

078. Gia phả họ Lê (ấp Trung, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM)

(21/08/2022 19:23:11)

Gia phả họ Lê ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2011.

077. Gia phả họ Nguyễn (xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An)

(21/08/2022 18:32:39)

Gia phả họ Nguyễn ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2013.

076. Gia phả họ Bạch (ấp Phước Hưng 2, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An)

(21/08/2022 18:13:45)

Gia phả họ Bạch ở ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2013.

075. Gia phả họ Trần (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau)

(21/08/2022 18:02:58)

Gia phả họ Trần ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2013.

074. Gia phả họ Lê (ấp Hưng Lợi Tây, Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp)

(21/08/2022 17:45:44)

Gia phả họ Lê ấp Hưng Lợi Tây, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2013.

073. Gia phả họ Cao Đăng (xã Hoằng Đông, Hoằng hóa, Thanh Hóa)

(21/08/2022 17:20:30)

Gia phả họ Cao Đăng ở xã Hoằng Đông (nay là Hoằng Đông và Hoàng Phụ), huyện Hoằng hóa, tỉnh Thanh Hóa được Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM hoàn thành năm 2013.