Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM

(14/08/2022 15:42:27)

Buổi đầu Trung tâm chỉ có 6 thành viên gồm các đối tượng khác nhau: nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và chuyên viên Hán Nôm...