Tổng kết 30 năm Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM

(26/02/2023 19:59:25)

Sáng 26/2/2023, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự trọng), đã diễn ra Lễ Tổng kết 30 năm Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM…

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM

(14/08/2022 15:42:27)

Buổi đầu Trung tâm chỉ có 6 thành viên gồm các đối tượng khác nhau: nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và chuyên viên Hán Nôm...