Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM

(14/08/2022 15:42:27)

Buổi đầu Trung tâm chỉ có 6 thành viên gồm các đối tượng khác nhau: nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và chuyên viên Hán Nôm...

ĐẶT LÀM GIA PHẢ

(27/08/2022 20:30:18)

ĐẶT LÀM GIA PHẢ

DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

(27/08/2022 20:27:30)

Nhận dịch các tư liệu, văn bản Hán Nôm ra chữ quốc ngữ

DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

(27/08/2022 19:21:36)

Nhận dịch các tư liệu, văn bản Hán Nôm ra chữ quốc ngữ

ĐẶT LÀM GIA PHẢ

(27/08/2022 18:55:27)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TPHCM - NƠI TIN CẬY ĐỂ ĐẶT LÀM GIA PHẢ