Trang chủ > DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

27/08/2022 20:27:30

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM 

Nhận dịch các tư liệu, văn bản Hán Nôm ra chữ quốc ngữ

- Gia phả , sắc phong, khế ước…

- Hoành phi, câu đối, bài vị, bia mộ.

- Làm các câu đối hoành phi cho từ đường họ tộc.

- Thiết kế lăng mộ tổ và nghĩa trang gia tộc.

- Số hóa tư liệu Hán Nôm.

LIÊN HỆ ÔNG HOÀI PHƯƠNG

0903.737.405