Gia phả học cho mọi gia đình

(13/09/2022 20:50:54)

Ngày nay, để góp phần chấn hưng đạo đức xã hội, chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa giáo dục gia đình. Mỗi gia đình phải tự mình thiết lập riêng một cốt cách giáo dục riêng cho các thế hệ.

CÁCH DỰNG BỘ GIA PHẢ HOÀN CHỈNH

(28/08/2022 20:16:35)

Để giúp bạn đọc có thể tự mình thực hiện việc dựng một bộ gia phả hoàn chỉnh, chúng tôi giới thiệu cuốn sách

Bố cục hợp lý của bài phả ký

(28/08/2022 20:02:04)

Phả ký là lịch sử tổng hợp, toàn diện, chi tiết của một dòng họ (thực tế là của một chi họ); theo lối văn viết sử, gãy gọn, trong sáng, chọn chữ chính xác...

Sự ra đời của cây tộc phả

(28/08/2022 19:44:23)

Gia phả học hiện nay được phát triển chưa từng thấy, từ các báo chí chuyên ngành đến các site trên Internet, đều có những chương trình tìm hiểu về gia phả...

Những điều cần biết về dòng họ khi dựng phả

(25/08/2022 11:16:17)

Các việc nêu sau đây là đúc kết của nhiều năm nghiên cứu và thực hành gia phả của Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP Hồ Chí Minh. Có ba vấn đề mà chúng ta cần biết...

Gia phả học trong nền văn hóa dân tộc

(14/08/2022 13:50:43)

Trách nhiệm chung lo giữ gìn bản sắc văn hóa là của xã hội, trong đó có dòng họ, trước hết là trách nhiệm của ông bà cha mẹ, lớp người đương thời là hết sức nặng nề to lớn...

Chế độ mẫu hệ và gia phả người Chăm

(12/08/2022 18:32:12)

Sáng Chủ Nhật 18/4/2010, tại văn phòng TTNC&THGP TPHCM, số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Q.I, tiến sĩ Thông Thanh Khánh đã trình bày đề tài Chế độ mẫu hệ và gia phả người Chăm.

Nghiên cứu dòng họ người Việt từ góc nhìn văn hóa

(12/08/2022 18:14:16)

Trên thế giới, đã từ lâu, dòng họ trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học với các phân nhánh chuyên sâu: sử học, triết học, di truyền học, nhân chủng học...

Gia phả học Việt Nam (Kỳ 2 & hết) - Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

(12/08/2022 18:08:28)

Ta có gia lễ VN, từ thời Lê, có TS Lê Sĩ Tấn, viết năm 1721 “Thọ Mai gia lễ” (Thọ Mai là bút danh). Phan Kế Bính với “Việt Nam phong tục”...