Cháu-chắt-chút-chít và các tên gọi thứ bậc truyền thống trong gia đình người Việt xưa và nay

(02/09/2022 17:07:59)

Ngoài cách xưng hô các tên gọi thứ bậc trong gia đình người Việt ngày nay được kế thừa, xin giới thiệu thêm cách gọi xưa từ thời phong kiến...

Cách xưng hô thứ bậc trong gia đình người Việt...

(01/09/2022 19:26:24)

Thông thường, gia đình người Việt có 3 thế hệ sống chung, gồm ông bà, cha mẹ, con cái thì gọi là “tam đại đồng đường”. Nếu 4 thế hệ sống chung thì gọi là “tứ đại đồng đường”...

Đời sống người Việt

(25/08/2022 19:35:42)

Trong xã hội truyền thống Việt Nam trước đây, một gia đình điển hình thường bao gồm ba, bốn thế hệ cùng sống chung...

Bàn thờ gia tiên

(25/08/2022 18:51:23)

Từ xa xưa, trong mỗi gia đình người Việt đều có bàn thờ tổ tiên. Ngoài bàn thờ gia tiên ở chính ngôi nhà chính, còn có nhiều bàn thờ khác như bàn thờ Thổ công, bàn thờ Thánh sư...

Đôi nét về môn phong thủy

(25/08/2022 18:37:46)

Đọc sách phong thủy rất khó hiểu, dễ chán nản, muốn biết môn nầy đòi hỏi người đọc phải nghiên cứu, phải tự tìm hiểu, tự giải đáp. (nếu thắc mắc không ai giải đáp ta thỏa mãn được)...

Bàn về bản sắc văn hóa Việt Nam sau ngày hội nhập

(25/08/2022 17:20:59)

Nhiều người tỏ ra lo ngại rằng không biết sau cuộc hội nhập về kinh tế, chánh trị, ngoại giao thì liệu văn hóa Việt Nam có đủ sức chống chọi lại với sự du nhập của các luồng văn hóa khác...

Tổng quan các dạng thức văn hóa Việt Nam

(25/08/2022 16:59:55)

Trong một quốc gia, các dạng thức văn hoá thường rất phong phú, đa dạng, tuy nhiên có thể quy chúng về mấy nhóm chính, như: Văn hoá cộng đồng, Văn hoá vùng - lãnh thổ...

Cây nêu ngày Tết và nghi thức thờ cúng tổ tiên

(25/08/2022 16:48:08)

Bữa trừ tịch (tức ngày cuối năm) mọi nhà ở trước cửa lớn đều dựng một cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu cau vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc, gọi là "lên nêu"...

Giá trị văn hóa truyền thống của văn bia

(25/08/2022 16:26:38)

Văn bia là một loại thư tịch, có niên đại rõ ràng, có giá trị như những tác phẩm văn học nghệ thuật, chứa đựng hệ thống thông tin nhiều mặt về lịch sự, kinh tế, xã hội…