Trang chủ > Lễ giao nhận gia phả Mai - Lê (Long An)

Lễ giao nhận gia phả Mai - Lê (Long An)

27/08/2022 21:17:04

Trong không khí trang nghiêm trước bàn thờ Tổ tiên họ Mai - Lê, tại Từ đường Mai Lê, phía gia tộc, đã mời các thành viên trong tộc cùng gia đình ông Lê Văn Phải bằng nghi lễ cổ truyền áo dài khăn đóng trịnh trọng đón nhận gia phả...

Thạc sĩ Phan Kim Dung, Phó Giám đốc TT báo cáo quá trình thực hiện gia phả

Ngày 29/12/2012 Lễ giao nhận gia phả họ Lê gốc Mai được tổ chức tại Lê Gia Trang, ấp 1, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trong không khí trang nghiêm trước bàn thờ Tổ tiên họ Mai - Lê, tại Từ đường Mai Lê, phía gia tộc, đã mời các thành viên trong tộc cùng gia đình ông Lê Văn Phải bằng nghi lễ cổ truyền áo dài khăn đóng trịnh trọng đón nhận gia phả; phía Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM có ông Võ Ngọc An, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, các Phó Giám đốc, nhóm thực hiện cùng các chuyên viên chuyên trách cùng đi.

Thạc sĩ Phan Kim Dung, Phó Giám đốc báo cáo công trình gia phả được thực hiện và nội dung đã nghiên cứu biên soạn, thể hiện đầy đủ tính cách nông dân, yêu mến quê hương, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ đất nước của dòng họ Mai - Lê tại ấp 1, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ông Lê Văn Phải đại diện gia tộc nhận bộ Gia phả  họ Mai - Lê do Giám  đốc Trung tâm trao tại buổi lễ. Ông Võ Ngọc An đã nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị  của gia phả đối với các dòng họ, thêm vào đó đề cao việc thờ phụng Tổ tiên, gìn giữ huyết thống, cân nhắc mối quan hệ hôn nhân để  xã hội phát triển lành mạnh trong khuôn khổ đạo lý.

Ông Võ Ngọc An, Giám đốc TT trao gia phả cho đại diện dòng họ

Ông Lê văn Phải thay mặt dòng họ bày tỏ cảm nhận sâu sắc của dòng họ về gia phả từ khi cùng nhau đọc bản  thảo. Dòng họ đã thấy rằng, gia phả chính là sợi dây thiêng liêng nối kết đời đời, các thành viên trong gia tộc họ, có gia phả họ giữ được cội nguồn, huyết thống; họ biết được mối quan hệ “thân và thích” trong nội, ngoại một cách có hệ thống và rõ ràng. Gương cần cù lao động và sáng tạo, gương hiếu thảo, hiếu học, kinh nghiệm trải qua… thể hiện trong gia phả là điểm tựa cho thế hệ sau phát triển đúng đạo nghĩa làm người. Thay mặt gia tộc, ông Phải cám ơn Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả  TP.HCM đã tặng cho dòng họ Mai - Lê một tác phẩm văn hóa có giá trị cao, kịp thời cùng ngày lễ khánh thành công trình văn hóa gia tộc “Lê Gia Trang”.

Trong ba tiêu chí Lê Gia Trang đặt ra là giáo dục đạo đức, lối sống trong con cháu, đề cao chữ hiếu bằng cách thờ cúng tổ tiên và cuối cùng là góp phần xây dựng văn hóa truyền thống Việt Nam, duy trì kiến trúc cổ trong thời đại Âu hóa, trong đó hồn Việt, hồn gia tộc không thể thiếu, nhất là bộ gia phả như đã được dựng.

Trần Văn Đường

(Chuyên viên TT NC&THGP TP.HCM

Thành viên TT UNESCO NCVăn hóa các dòng họ VN)

(GP: 2-1-2013)