Trang chủ > Lễ trao gia phả họ Lê ở xã Hưng Long B, Lấp Vò, Đồng Tháp

Lễ trao gia phả họ Lê ở xã Hưng Long B, Lấp Vò, Đồng Tháp

28/08/2022 08:21:18

Họ Lê là một dòng họ có quy mô tương đối lớn, có ông Tổ Lê Văn Đồng. Họ Lê đã cư ngụ lâu đời tại xã Hưng Long, đã truyền tử lưu tôn đến nay là đời thứ VIII.

Ông Võ Ngọc An đại diện trung tâm giao gia phả cho ông Lê Phước Lộc

Trong quá trình phát triển dòng họ đã tạo ra ba chi:

Chi thứ nhất : trưởng chi ông Lê Văn Giác

Chi thứ hai: trưởng chi ông Lê Văn Giác

Chi thứ ba: trưởng chi Ông Lê Văn Thinh

Bộ gia phả này chỉ làm chi thứ nhất: chi ông Lê văn Giác. Trong chi này có ba tiểu chi:

 Tiểu chi 1: Ông Lê Văn Kim (trong giấy tờ ghi là Lê Văn Kiêm)

 Tiểu chi 2: ông Lê Văn Ngọc

 Tiểu chi 3: ông Lê Văn Tại

 Tiểu chi 4: ông Lê Văn Tích.

Trong gia phả này chỉ làm trực hệ tiểu chi 1: ông Lê Văn Kim. Toàn tiểu chi có 266 người, chết nhỏ 2 còn 264 người trong đó có 139 nam và 125 nữ. Hiện còn sinh tiền 236 người trong đó 119 nam và 125 nữ và tính đến nay là đời thứ VIII. Bộ gia phả này thực hiện từ năm 2011 – đến tháng 2 năm 2013 thì hoàn thành.

Ngày 31 tháng 3 năm 2013, tại nhà ông Lê Phước Lộc đại diện dòng họ Lê tại ấp Hưng Lợi Đông, xã Hưng Long B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận gia phả của dòng họ mình. Trong buổi lễ có Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả đã trao bộ gia phả cho ông Lê Phước Lộc. 

Buổi lễ giao gia phả hình thức có đơn giản nhưng ấm áp tình họ tộc, con cháu thể hiện lòng tôn kính của mình đối tổ tiên, ông Lê Phước Lộc cùng em là ông Lê Phước Tư đã thắp hương cúng gia tiên và xin được đại diện dòng họ tiếp nhận cuốn gia phả của họ mình.

Bà Phan Kim Dung Phó giám đốc trung tâm và cũng là người trực tiếp làm bộ gia phả này báo cáo quá trình thực hiện, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình dựng phả và nay đã hoàn thành tiến hành trao cho dòng họ.

 Bà Phan Kim Dung báo cáo quá trình thực hiện...

 Các ông Võ Minh Trí (con bà Lê Thị Phận) cháu ngoại họ Lê, ông Lê Phước Tư, ông Lê  Thanh Tâm  (đại diện tiểu chi 4 – tiểu chi ông Lê Văn Tích) phát biểu ý kiến.

Buổi lễ kết thúc lúc 11g30 và trung tâm gia phả đã chụp hình lưu niệm với dòng họ trước nhà ông Lê Phước Lộc.  

Chụp hình lưu niệm sau buổi lễ

Thái Lương

(GP: 8-5-2013)