Trang chủ > Tích cực tu dưỡng đạo đức, lối sống để xây dựng gia phả đạt chất lượng cao

Tích cực tu dưỡng đạo đức, lối sống để xây dựng gia phả đạt chất lượng cao

04/11/2022 12:09:36

1. Đạo đức là một yếu tố trong tính cách và giá trị của mỗi con người, là hệ thống chuẩn mực của cộng đồng xã hội. Nói tới đạo đức là phải nói tới lương tâm, nói tới thiện và ác.

Trong phục vụ sự nghiệp gia phả, các loại đạo đức có tác động và biểu hiện như thế nào?

Trang nghiêm, thuần hậu, từ tốn, kiên nhẫn, lịch sự, lễ độ, thật thà, giản dị, trung thực, tự tin, siêng năng, liêm khiết, giữ chữ tín, chí công vô tư, năng động, sáng tạo, lương tâm… Đó là những phẩm chất phải có trong bản thân mỗi thành viên khi đi tiếp xúc với các chi họ, dòng họ để thực hành gia phả.

Nguyên tắc rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân: phải luôn luôn đi đôi với hành động và phải nêu gương (về đạo đức); rèn luyện đạo đức phải xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

2. Tu dưỡng đạo đức theo quan điểm của Bác Hồ: Đảng ta nói, mỗi người, ngày hôm qua là vĩ đại mà ngày hôm nay lại sa ngã, bê bối. Phải biết làm đầy tớ của nhân dân và phải gương mẫu hướng dẫn nhân dân. Thực hành gia phả ngày nay, ta quyết nắm bắt bài học kinh nghiệm quí báu đó.

Thực hành gia phả thì không thể có “đạo đức giả”.

- Phải có uy tính với chi họ, dòng họ.

- Ta là những người cùng sống với đạo đức truyền thống, làm khoa học phải nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức cá nhân.

- Luôn luôn phải giữ tác phong, đạo đức khi tiếp xúc với mọi người.

3. Khi gặp các trường hợp như sau, ta giải quyết thế nào?

Tếp xúc với cá nhân hoặc 2, 3 người của chi họ để dựng phả, khi họ chưa thông hoặc họ không đồng ý dựng phả thì ta phải xem lại trước tiên về đạo đức, phong cách của ta, cách trình bày của ta… Trong trường hợp này, có khi phải đổi người khác.

- Trường hợp gặp gia đình hầu hết là người của chế độ cũ ta phải cân nhắc lời để trình bày, những từ như “chết trận, chế độ Sài Gòn cũ” là từ ta thường dùng. Phải chú ý cách nhìn, cách đánh giá của người dựng phả đối với họ, phải giải thích đây là sự thật, khoa học…

- Ta phải có thái độ trọng thị, tôn trọng Ban liên lạc, Hội đồng dòng họ. Đây là những tập thể vì sự nghiệp văn hóa, am hiểu dòng họ, tiêu biểu, đồng thuận…

- Đối với các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, những nhà am hiểu sâu sắc việc họ, ta phả có thái độ học hỏi,tôn trọng. Đây là những bậc thầy.

4. Đạo nhà: Nhà thơ, nhà Nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu nêu “Thà đui mà giữ đạo nhà”, vì đây là tổ tiên của mỗi chúng ta, kể cả những người đảng viên cộng sản. “Đạo nhà” là thiêng liêng. 

NGHIÊN CỨU GIA PHẢ LÀ KHOA HỌC

THỰC HÀNH GIA PHẢ LÀ THIÊNG LIÊNG

VÕ NGỌC AN
(Phó Chủ tịch Chi hội NCTH Gia Phả)