Trang chủ > Lịch của Vietkings

Lịch của Vietkings

29/08/2022 22:51:42

Ông Võ Ngọc An, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM được Vietkings, chụp chân dung để làm lịch blog (lịch ngày) năm 2013.

Hình ông Võ Ngọc An xuất hiện ở tờ lịch ngày thứ Ba, 19/2.

 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM trong lịch 2013 của Vietkings

(GP: 19-02-2013)