Trang chủ > Viện Lịch sử dòng họ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy sự nghiệp dựng phả cho CLB Gia phả trẻ

Viện Lịch sử dòng họ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy sự nghiệp dựng phả cho CLB Gia phả trẻ

19/12/2022 14:08:16

Cuối tuần qua, Hội đồng Viện Lịch sử dòng họ bao gồm thành viên sáng lập, thành viên thâm niên và thanh viên mới, thành viên dự bị tham dự Hội nghị cuối năm 2022

Các thành viên của Hội đồng Viện

Tại đây các thành viên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, họp bàn phương hướng hoạt động năm mới cùng các quyết định vinh danh ngành gia phả học, ấn phẩm nghiên cưu, website Trung tâm Nghiên cứu và thực hành Gia phả TP.HCM (giaphatphcm.vn) và hiệp hội các dòng họ... 

Về tổ chức nhân sự, Viện Lịch sử dòng họ bổ sung thành viên Hội đồng Viện gồm các thành viên chủ nhiệm và phó chủ nhiệm CLB Gia phả trẻ TP.HCM gồm Đới Sỹ Hùng (chủ nhiệm), Nguyễn Dương Anh Quí (phó chủ nhiệm).

Về Tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt khoa học, đông đảo thành viên CLB Gia phả trẻ TP.HCM đã tham dự Hội thảo khoa học về Tả quân Quận công Lê Văn Duyệt tại TP.HCM. Đồng thời, hưởng ứng các hoạt động, sự kiện tôn vinh ngài Lê Văn Duyệt được Thành phố quan tâm, như việc đặt lại tên đường Lê Văn Duyệt (từ cầu Bông đến Lăng), lãnh đạo Thành phố về dự lễ Hạ nêu và các sinh hoạt quan trọng khác của Lăng.

Về hoạt động đào tạo, CLB Gia phả trẻ TP.HCM gắn kết với Viện Lịch sử dòng họ thực hiện lớp tập huấn về gia phả học tại Nhà Văn hóa Thanh Niên đang giai đoạn thu hoạch, chuẩn bị cấp giấy chứng nhận.

- Câu lạc bộ Gia phả trẻ đang duy trì sinh hoạt và trước mắt cùng với Ban giảng huấn về gia phả đánh giá phần thực hành sau lớp học để công nhận hoàn thành.

- Câu lạc bộ Gia phả trẻ đang tổ chức Hội quán café Gia phả và đã tổ chức được 2 buổi sinh hoạt chuyên đề do các báo cáo viên là thành viên của Viện trình bày.

Về kết nối hoạt động với các đối tác, Viện Lịch sử dòng họ tổ chức một buổi nói chuyện về gia phả nước ngoài của TS Trần Đức Giang cho các thành viên của Viện và CLB Gia phả trẻ. Qua đây các thành viên dự và trao đổi với nhà Phật học này. Riêng về gia phả, thấy được nhiều điểm đặc trưng của nghiên cứu gia phả ở Nhật Bản.

Về phương hướng hoạt động của Viện Lịch sử dòng họ đối với CLB tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Gia phả trẻ của Viện, tác động mở các câu lạc bộ gia phả ở các hội đồng dòng họ đối tác với Viện. Qua đó phát động công tác nghiên cứu gia phả nói chung, dựng phả và phong tặng danh hiêu nghề nghiệp gia phả học.

(Trích báo cáo năm 2022 VLSDH)

Quí Nguyễn