Trang chủ > Kỷ yếu hội thảo Di sản mẹ Âu Cơ ngày 28/4/2023

Kỷ yếu hội thảo Di sản mẹ Âu Cơ ngày 28/4/2023

30/04/2023 10:36:37

8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Dòng họ và Khoa Văn hóa học của Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc”.

Link để đọc hoặc tải Kỷ yếu của hội thảo