Trang chủ > Tiêu chí bình chọn danh hiệu hội đồng dòng họ Việt Nam

Tiêu chí bình chọn danh hiệu hội đồng dòng họ Việt Nam

20/08/2022 22:38:47

Đây là những đề xuất của Tập san Lịch sử dòng họ, xin các Hội đồng dòng họ, Ban liên lạc dòng họ và các chi họ, người có tấm lòng, nhiệt tình với sự nghiệp xây dựng dòng họ văn hóa, cho ý kiến.

Có bốn tiêu chí xây dựng Hội đồng dòng họ tiêu biểu:

1. Hội đồng dòng họ gồm các thành viên có uy tín nhất của họ tộc, hoạt động tự nguyện và đồng thuận.

2. Có nhiều chi họ trực tiếp tín nhiệm.

3. Hoạt động hiệu quả, đa dạng và phong phú nhất: gồm các mặt sau: hướng dẫn sâu sát, đúng đắn nhất các chi họ xây dựng dòng họ văn hóa; chi họ có nhiều gia phả nhất; có bản tin, trang web, các ấn phẩm thông tin gia phả đều đặn nhất; có câu lạc bộ, câu lạc bộ trẻ nhiều nhất; có từ đường khang trang nhất; vinh danh thường xuyên người cao tuổi; khuyến học, khuyến nghiệp và khuyến tài sôi nổi nhất.

4. Năm thành lập sớm nhất.

Đây là những đề xuất của Tập san Lịch sử dòng họ, xin các Hội đồng dòng họ, Ban liên lạc dòng họ và các chi họ, người có tấm lòng, nhiệt tình với sự nghiệp xây dựng dòng họ văn hóa, cho ý  kiến.

Chúng tôi là cơ quan có trách nhiệm tập họp ý kiến đóng góp của các vị và sẽ công bố nó trong cuối năm 2017.

* Mọi thông tin có thể gửi đến hộp thư điện tử: loc@sgu.edu.vn

Tập san Lịch sử Dòng họ

(GP: 03-10-2017)